تقرر دو تن از معاونین ریاست عمومی امنیت ملی

به اساس پیشنهاد ریاست عمومی امنیت ملی، ارگ ریاست جمهوری با صدور حکمی، عبدالمتین «بیک» به صفت معاون امور ولایتی و

به اساس پیشنهاد ریاست عمومی امنیت ملی، ارگ ریاست جمهوری با صدور حکمی، عبدالمتین «بیک» به صفت معاون امور ولایتی و دوکتور محمد عارف «شاه جهان» را به عنوان معاون تأمیناتی ریاست عمومی امنیت ملی منظور نموده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای بیک و شاه جهان روز پنجشنبه توسط رحمت الله «نبیل» رئیس عمومی امنیت ملی به روسأ و کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی معرفی شدند.

عبدالمتین «بیک» فرزند شهید عبدالمطلب «بیک»؛ ماستری خویش را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه جواهر لعل هندوستان، لیسانس را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه دهلی گرفته است.

همچنین وی به صفت مشاور وزارت امور داخله افغانستان و مدت ۳ سال به حیث معاون اداره مستقل ارگان های محلی ایفای وظیفه نموده است.

دکتر محمد عارف «شاه جهان» فرزند غلام رسول؛ در سال ۱۳۵۸ از دانشگاه طب فارغ گردیده و در سال ۱۳۵۹ در صفوف جهاد سهم داشته، در شروع حکومت اسلامی رئیس عمومی اداره تفتیش اردوی ملی، در جریان مقاومت مردم افغانستان بعنوان فرمانده خدمت نموده است.

آقای شاه جهان قبلاً به حیث رئیس امنیت ملی ولایت غزنی و به صفت نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه ایفای وظیفه نموده است.

Author