تفاهمنامه صلح با حکمتیار فردا امضا می شود

21 سپتامبر 2016

متن تفاهمنامه صلح را حزب اسلامی، فردا (پنجشنبه) بین هیئت افغانستان و هیئت این حزب به امضا می رسد.

محمد اسماعیل قاسمیار، عضو شورای عالی صلح به خبرگزاری خاورمیانه گفت تفاهمنامه ای که فردا (اول میزان) به امضا می رسد، متن نهایی شده است و بعد از امضا در اختیار رهبران حکومت و حزب اسلامی قرار می گیرد.

به گفته وی، این تفاهمنامه توسط هیئت های مذاکره کننده به امضا می رسد و امضای رئیس شورای عالی صلح نیز درج خواهد بود.

قاسمیار اظهار داشت که بر اساس برنامه های تعیین شده، قرار است تا یک هفته دیگر متن امضا شده تفاهمنامه در اختیار رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار قرار گرفته و آنها نیز این تفاهمنامه را امضا می کنند.

در بخشی از این تفاهمنامه آمده است :«از آن‌ جایی که پایان عاجل جنگ، استقرار صلح پایدار و تامین امنیت و عدالت در افغانستان، از خواسته ‌های اساسی ملت بوده و متضمن بقا و ارتقای افغانستان است، مسوولیت فرد فرد ملت است که در راه تحقق آرمان‌ های افغانستان سهم بگیرند.»

در عین حال، محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور نیز در دیدار بامداد امروز با نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و امریکا اظهار داشت که حصول قریب الوقوع توافق با حزب اسلامی دستاورد مهمی در راستای صلح در افغانستان خواهد بود.

قابل ذکر است که گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از حدود شش ماه پیش بین حکومت و هیئت این حزب آغاز شده بود.

تفاهمنامه

حکمتیار

شورای عالی صلح

صلح


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

1 Comment