تفاهمنامه تطبیق سیستم جدید رتب و معاشات در کابل امضا شد

۲۴ جوزا ۱۳۹۶

تفاهم نامه تطبیق سیستم جدید رتب و معاشات میان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ریاست عمومی مواد نفتی و گازمایع وزارت تجارت و صنایع در کابل به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تفاهم نامه امروز چهار شنبه (۲۴ جوزا) با حضور داشت همایون رسا وزیر تجارت و صنایع و نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به امضا رسید.

این تفاهمنامه میان داکتر “ولید تمیم” رییس عمومی ریاست مواد نفتی و گاز مایع و “احمد مسعود توخی” رییس اداره خدمات ملکی اداره مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به امضا رسید.

براساس این تفاهم نامه ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع مکلف است تا سیستم جدید رتب و معاشات را بعد از این بالای کارمندان آن ریاست تطبیق کند.

اصلاحات اداری

تفاهمنامه رتب و معاشات

حکومت

خدمات ملکی

مواد نفتی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.