تعیین هیات برای رسیدگی مشکلات افغان ها در ایران

۵ سنبله ۱۳۹۲

یک هیات عالی ربته بخاطر رسیدگی به معضل اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران، تعیین گردید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شورای وزیران کشور در تصمیمی که با ادارهء امور و دارالانشاء شورای وزیران گرفته اند، هیاتی بلند پایه ای تعیین شده است تا به مشکل اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران رسیدگی نماید.

ادارهء امور و دارالانشاء شورای وزیران خبر داد، این هیات که  ریاست آن را وزیر مهاجرین و عودت کنندگان به عهده دارد با مقامات ایرانی روی این موضوع بحث خواهد کرد.

به اساس این اعلامیه، ایران برای آن عده از افغان های که اسناد قانونی اقامت ندارند و یا هم ویزه مدت اقامت شان ختم شده است، الی پانزدهم ماه سنبله وقت داده است تا ایران را ترک کنند.

مردم افغانستان از سال های زیادی بدینسو که جنگ در این کشور جریان داشته به علت نبود کار و امنیت، تاکنون به کشورهای همسایه از جمله ایران مهاجر شده اند که اکثر نابسامانی ها برای مهاجرین در ایران نبست به دیگر کشورها دیده میشود.

شورای وزیران می گوید، هرگاه ایران این تصمیم اش را عملی سازد، مهاجران افغان با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد.

به اخراج اجباری افغانها از اریان

هیات افغانی برای رسیدگی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.