تعیینات جدید در وزارت داخله / حسن شاه فروغ فرمانده پولیس کابل شد

به اساس پیشنهاد ستر پاسوال “تاج محمد جاهد” وزیر امورداخله و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در جهت بهبود امور، افسران عالی رتبه پولیس، هشت پست جدید تعیینات صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس تعیینات جدید در وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در هشت پست تغییرات و تبدیلات به وجود آمده است که شرح ذیل می باشد:

لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی فرزند نیاز محمد قوماندان زون ساحوی ۱۰۱ آسمایی کابل، در بست پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت ننگرهار به عوض مل پاسوال سید گلآقا روحانی فرزند سید شیر آقا مقرر شد.

پاسوال حسن شاه فروغ قوماندان زون ساحوی ۶۰۶ انصار در بست پاسوال به حیث قوماندان زون ساحوی ۱۰۱ آسمایی کابل به عوض لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی تعیین شد.

مل پاسوال سید گلآقا روحانی فرزند سید شیر آقا در بست کمبود مل پاسوال به حیث قوماندان پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی مقرر شده است.

مل پاسوال محمد سالم الماس معاون محافظتی قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی کابل، در بست کمبود مل پاسوال به حیث رییس تحقیقات جنایی قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی کابل معرفی شده است.

مل پاسوال اکرام الدین سریع فرزند محمد نعیم قوماندان امنیه ولایت نورستان در بست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت بغلان تعیین شده است.

مل پاسوال محی الدین سروری فرزند غلام حیدر قوماندان امنیه بغلان در بست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت نورستان و مل پاسوال توریالی عبدیانی فرزند ولی محمد افسر احتیاط پیژنتون وزارت امور داخله، در بست کمبود مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه پکتیا تقرر حاصیل کرده اند.

همچنین سمونوال محمد وحید حمیدی فرزند عبدالحمید معاون ریاست ارتشاء و فساد اداری ریاست عمومی تفتیش، در بست کمبود مل پاسوال به حیث رییس مبارزه با ارتشاء و فساد اداری ریاست عمومی تفتیش تعین و منظور گردیده است.

وزارت امور داخله دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از خداوند متعال، برای افسران یاد شده موفقیت های مزید در قبال اجرای وظیفه سپرده شده در امر مبارزه با تروریزم و تحکیم حاکمیت قانون در کشور استدعا می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *