تعهد اروپا برای همکاری بلند مدت با افغانستان

۱۷ قوس ۱۳۹۴

غنی کنفرانسمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور در سفر اخیر خود به اروپا توانست که پایه های مستحکم همکاری های بلندمدت میان افغانستان و کشور های اروپایی را بر اساس تعهدات عمیق و وسیع شان نسبت به دولت و ملت افغان در چند دهه آینده، ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این سفر بخشی از تلاش های غنی برای تقویت همکاری های بین المللی با افغانستان مستقل عنوان شد.

به گفته غنی پس از سفر به کشورهای اروپایی فصل جدید همکاری ها میان افغانستان و اروپا پس از آن آغاز می شود که سازمان ناتو نیز در یک تصمیم خیلی مهم متعهد به پشتیبانی از امنیت بلند مدت افغانستان گردید.

تعهدات مشخص آلمان

ما باید از تمام امکانات دست داشتۀ خود برای انکشاف افغانستان و ایجاد آیندۀ بهتر برای مردم آن، استفاده کنیم.» انگلا مرکل، صدراعظم، ۲ دسامبر ۲۰۱۵.

۱- توافق روی چارچوب موافقتنامه میان دو کشور بر سر همکاری های انکشافی: آلمان سالانه ۲۵۰ میلیون یورو را از طریق وزارت انکشاف و۱۸۰ میلیون یورو را از طریق وزارت خارجۀ خویش تا سال ۲۰۲۰ میلادی، در بخش های حکومتداری خوب، انکشاف پایدار اقتصادی، انرژی، آب آشامیدنی و حفظ الصحه، تعلمیات اساسی و آموزش های حرفوی به افغانستان مساعدت می کند.

۲- آلمان ۲۵ میلیون یورو به پروگرام اشتغال برای صلح کمک می کند.

۳- آلمان از ماموریت حمایت قاطع ناتو پشتیبانی کرده و تعداد نیروهای خود را به ۹۸۰ سرباز افزایش خواهد بخشید.

۴- این کشور موافقت کرد تا راه های فراهم آوری تضمینات سرمایه گذاری به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی آلمانی در افغانستان را در راستای اشتغال زایی و رشد، جستجو کند.

۵- وزارت همکاری های انکشافی آلمان و حکومت افغانستان به طور مشترک، کنفرانس سرمایه گذاری را به منظور جلب سرمایه گذاران آلمانی برای کار در افغانستان، به خصوص در سکتور انرژی، در شهر برلین در ماه جنوری سال آیندۀ میلادی دایر خواهند کرد.

۶- حکومت آلمان متعهد است که راه ورود محصولات افغانستان به بندر هامبورگ را باز کرده تا از این طریق زنجیزۀ تولید و ارزش را برای تولیدات افغانستان به وجود آورد.

۷- آلمان از برنامه های تعلیمات حرفوی و مسلکی در بخش های الکترونیک، انرژی تجدید پذیر و زیرساخت، با توجه ویژه به ساخت و ساز، حمایت مالی خواهد کرد.

 برای دریافت بیانیۀ حکومت آلمان در مورد تعهدات اش در قبال افغانستان اینجا کلیک نمایید.

تعهدات مشخص ایتالیا

ما در سال ۲۰۱۶ میلادی، در کنار ایالات متحده و ایتلاف بین المللی، و دست در دست با برادران افغان خود، به تلاش های خویش در راستای مبارزه با تروریزم ادامه می دهیم… ایتالیا به نوبۀ خود در روند تغییرات در افغانستان سهم می گیرد. هرات یکی از مناطق امن این کشور است.»  متیو رِنزی، صدراعظم ایتالیا، ۱ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی.

۱- ایتالیا تایید و پشتیبانی خود را از ماموریت حمایت قطع ناتو در افغانستان اعلام داشته که از آن جمله ۵۰۰ عسکر خود را در میدان هوایی هرات مستقر خواهد داشت. هدف این تصمیم، در قدم نخست، تبدیل میدان هوایی هرات به مرکز فعالیت های بین المللی و حوزۀ جدید اقتصادی در کشور است.

۲- ایتالیا مبلغ ۶۵ میلیون یورو را فراهم می نماید که غرض سرمایه گذاری روی احداث خط آهن ۷۵ کیلومتری که هرات را به شبکۀ خطوط راه آهن ایران وصل می کند، به مصرف برسد. همچنان این کشور مبلغ ۲۹ میلیون یورو را غرض تکمیل پروژه میدان هوایی بین المللی هرات به مصرف می رساند.

۳- این کشور بر علاوه وجوه مالی مذکور، ۹۲ میلیون یورو را برای حمایت مالی از سرمایه گذاری در پروژۀ دهلیز/جاده شهر هرات-چشت شریف و زیر ساخت های مرتبط به آن با شرایط سهل فراهم می نماید.

۴- همچنان، ایتالیا متعهد است تا زمینۀ سرمایه گذاری شرکت های ایتالیایی را در افغانستان، به خصوص در سکتور انرژی، تسهیل نماید.

۵- افغانستان و ایتالیا توافقنامۀ همکاری ها در بخش های فرهنگ، علوم و تکنولوژی را به امضا رساندند.

برای دیدن بخش های عمدۀ کنفرانس مطبوعاتی مشترک رِنزی، نخست وزیر ایتالیا، و رئیس جمهور غنی اینجا کلیک کنید.

تعهدات مشخص سویدن

حمایت و حضور سویدن، و همچنان همکاری های بلندمدت انکشافی آن، در افغانستان  گسترده است…. من همچنان می خواهم خاطر نشان سازم که تعهد ما پایدار است. …سویدن متعهد به مساعدت مالی بالغ بر  هشت اعشاریه هفت میلیارد کرون سویدنی به افغانستان می باشد.» استیفن لوفِن، صدراعظم سویدن، ۴ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی.

۱- سویدن و افغانستان یک موافقتنامۀ همکاری های انکشافی را به امضا رساندند که به موجب آن زمینۀ حسابدهی و همچنان اعطای کمک ها به دولت افغانستان مساعد شده و از این طریق می شود که حساب کل کمک های مذکور، چه از طریق بودجۀ ملی و یا سایر نهاد ها، را رد گیری کرد.

۲- سویدن موافقت کرد که تا سال ۲۰۲۴ میلادی، کمک های مالی بالغ بر ۱.۲ میلیارد دالر را در اختیار افغانستان قرار بدهد.

۳- سویدن موافقت کرد تا زمینه های سرمایه گذاری در بخش انرژی تجدید پذیر در افغانستان را با حمایت مشترک دولتی و بخش خصوصی جستجو کند.

۴- سویدن موافقت کرد تا برنامه های تعلمیات حرفوی- مسلکی را برای افغانها طرح ریزی کند.

اروپاه

رئیس

سفر

غنی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed