تعلیق وظایف سرپرست اداره آیسا و معاونین آن توسط رییس جمهور

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان به دنبال تنش ها و چگونگی استخدام کارمندان در اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان “آیسا” وظایف سرپرست و معاونین این اداره را به حالت تعلیق در آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مشکلات حقوقی و اداری اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (آیسا) در یک جلسه تحت رهبری محمد  اشرف غنی رییس جمهوری افغانسان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در این جلسه که نمایندگان وزارت تجارت و صنایع، وزارت عدلیه، اداره آیسا و شماری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی حضور داشتند، مشکلات ناشی از مقرری های جدید و حیثیت حقوقی اداره آیسا  براساس قوانین نافذه کشور مورد بحث قرار گرفت.

رییس جمهور ضمن تعلیق وظایف سرپرست و معاونین اداره آیسا، دستور داده است تا هیأتی جهت تفتیش و بررسی فساد در اداره ایسا توظیف گردد و از تصرف و مداخله وزرا در پست های رقابتی جلوگیری و وزارت تجارت و صنایع چند تن کاندید را بر اساس شایستگی و کیفیت طرح پیشنهادی این کاندیدان برای ریاست این اداره پیشنهاد نمایند.

همچنان، به وزارت عدلیه دستور داده شد تا یک طرح اساسی را جهت تعیین شخصیت حقوقی ادارۀ آیسا آماده سازد.

همچنین رییس جمهور ورود افراد مسلح به ادارات ملکی را غیر قابل قبول دانست، و دستور داده است تا در مورد قضیۀ ورود افراد مسلح به ادارۀ آیسا بررسی جدی صورت گیرد، و عاملین این قضیه تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند.

محمد اشرف غنی وظایف شش نفر از روسای وزارت شهرسازی را نیز به اتهام دست داشتن در فساد به حالت تعلیق درآورد و آن‌ها را ممنوع‌الخروج اعلام کرد.