تعلیق قراردادهای معادن افغانستان

۲ ثور ۱۳۹۳

دولت افغانستان امضای قراردادهای بزرگ استخراج معادن را به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش خبرگزاری خاومیانه، اداره عمومی ریاست جمهوری با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : شورای وزیران تصمیم گرفتند تا امضای قراردادهای استخراج معادن ، شهرک سازی و خانه سازی به حکومت آینده افغانستان موکول شود.

هرچند دولت افغانستان علت این تصمیم را اعلام نکرده است اما بر ممنوع شدن عقد چنین قرار دادهایی در زمان حکومت فعلی تاکید کرد.

چندی پیش رئیس جمهور کرزی به همه وزارتخانه های این کشور دستور داد آمادگی های لازم را برای واگذاری امور کاری به حکومت آینده اتخاذ کند.

منابع ومعادن زیرزمینی افغانستان همچنان دست نخورده است و وزارت معادن این کشور ، ارزش سی درصد منابع زیرزمینی را حدودسه تریلیون دالر برآوردکرده است.

افغانستان

تعلیق ،

قراردادهای ،

معادن ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.