تعصبات قومی و سمتی عامل استفاده از آرای سفید و باطل

۱۹ حوت ۱۳۹۴

12821987_1040967999297653_956815739_nانتخابات معاونین مجلس نماینده گان در دور سوم به دلیل استعمال زیاد نماینده گان از آرای سفید و باطل، به دور چهارم رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، انتخابات برای تعیین معاونین مجلس نماینده گان، امروز (19حوت) در حالی برگزار شد که شماری از نماینده گان بازهم غیرحاضر بودند.

برای احراز پست معاون اول انجنیر همایون همایون و انجنیر ذکریا ذکریا کاندید شده بودند که بعد از انتخابات هیچکدام از آنها موفق به کسب آرای 50 +1 نشدند و انتخابات برای تعیین این پست به دور چهارم رفت.

این دو انجنیر باید 105 رای کسب می کردند که بعد از رایگیری، همایون 99 رای موافق و ذکریا 49 رای موافق به دست آورد، در این انتخابات 35 رای باطل و 24 رای سفید از سوی نماینده گان استعمال شده بود.

در پست معاون دوم نیز احمد بهزاد، محمد اکبر ستانکزی و محمد فرهاد صدیقی کاندید شده بودند که بهزاد و صدیقی هر کدام با 58 و 59 رای به دور دوم راه یافتند.

در این دور اما هیچکدام موفق به کسب رای لازم (84) نشده و انتخابات برای این پست نیز به دور چهارم رفت.

مجلس نماینده گان بعد از دو روز از آغاز کار سال ششم که به صورت تقنینی و خارج از مواد قانون اساسی دایر شده است، تنها دو پست منشی و نایب منشی را تعیین کردند.

نکته قابل توجه در انتخابات هیئت اداری مجلس نماینده گان استفاده زیاد نماینده گان از آرای سفید و باطل است که چالش عمده برای تعیین هیئت اداری شده است.

محمد فرهاد صدیقی، نماینده مردم کابل در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که تعصبات قومی و سمتی مانع انتخاب هیئت ادرای شده است.

به گفته وی، نماینده گان باید با دید مشخص به انتخابات بنگرند.

از سوی دیگر، فاطمه عزیز، نماینده مردم کندز نیز در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت :«هر نماینده حق دارد که از رای سفید استفاده کند، رای باطل بدهد و یا کسی را انتخاب کند.»

وی با بیان اینکه از رای دهی متوالی خسته شده اند، اظهار داشت کسانی که رای سفید دادند باید پاسخگوی این معضل باشند که چرا رای موافق ندادند.

بانو عزیز در حالی که ناراحت به نظر می رسید، گفت :«برو مه که رای دادم، از کسی پرسان کو که رای نداده، مه برای رخصتی ها طرف کندز روان هستم.»

انتخابات برای تعیین معاون اول و دوم مجلس نماینده گان برای دور چهارم، روز شنبه هفته آینده برگزار می شود.

حال باید دید که چه زمانی هیئت اداری مجلس تکمیل شده و در سالی که فعالیت آنها مشروع نیست، چه زمان به مشکلات مردم رسیده گی می شود؟

انتخابات هیئت اداری مجلس نماینده گان

تعصبات قومی و سمتی عامل استفاده از آرای سفید و باطل

رای باطل

رای سفید

قومی و سمتی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed