تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مورد تایید قرار گرفت؛ واژه های ملت و قوم در شناس نامه های برقی چاپ می‌شود

۲۷ قوس ۱۳۹۶

این مطلب را رییس اداره ثبت احوال نفوس در صفحه فیسبک خود نگاشته است و گفته که دقایقی پیش کمیسیون مختلط ولسی جرگه و مشرانو جرگه فرمان تقنینی رییس جمهور را در رابطه به قانون ثبت احوال نفوس مورد تایید قرار داد.
بر اساس این قانون واژه های ملت و قوم در شناس نامه های برقی چاپ و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به حیث نهاد مستقل بودجوی( خارج از تشکیلات وزارت امور داخله) شناخته شد.

همچنان همایون محتاط چند روز قبل گفته بود که رییس جمهور هدایت داده است که آمادگی مراسم توزیع تذکره ی الکترونیکی را در روز های نزدیک بگیرید، میخواهم هر چه زودتر تذکره الکترونیکی خود را اخذ نمایم.

این قانون در حالی مورد تایید کمیسیون مختلط قرار می‌گیرد که چندی قبل اعضای پارلمان این فرمان تقنینی را رد کردند و مجلس سنا این فرمان را تایید کردند.

 

 

تذکره

شناسنامه

فرمان تقنینی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.