تعدد نامزدان و سردرگمی های مردمی

7 اکتبر 2013

مهلت ثبت نام کاندیدان در حالی پایان یافت  که موج از بد بینی ها و نگرانی های مردم و جامعه مدنی در قبال  اینکه نامزدان ثبت نام شده  از پایگاه اعتماد مردمی  برخور دار نیستند پا برجا است و تعدد این نامزدان  یک نوع سر درگمی  عمومی را به بار خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برخی از نهادهای جامعه‌ی مدنی و اعضای پارلمان کشور گفته اند که نامزدان این دور ریاست جمهوری، خیلی قابل اعتماد، نیستند.

به گفته‌ی آنان، ترکیب تیم های انتخاباتی آینده، بیشتر بر پایه‌ی منافع شخصی و قومی شکل گرفته است.

این نهادها افزوده اند که هیچ یک از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری آینده به تخصص وشایستگی افراد دقت نکرده اند.

مهلت اصلی ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، شام دیروز رسما به پایان رسید.

چهره های مختلف برای اشتراک در کارزار انتخاباتی، ثبت نام کردند.

گفته می شود که افراد مشهور و غیر مشهور، جهادی و دموکرات، سران قوم و چهره‌هایی که تا هنوز کسی آنها را حتی ندیده در این دور انتخابات ثبت نام کرده اند.

از سویی هم، آگاهان مسایل اقتصادی گفته اند که هر چند برخی افراد نامزد، اندیشه‌های خوب اقتصادی و حکومت داری دارند؛ اما گزینش معاونین آنها، مشکل عمده می باشد.

با باور برخی از کارشناسان، شماری از نامزدان با معاونان شان کاملا در تقابل فکری قرار دارند، این نوع تفکر وضعیت اقتصادی آینده‌ی کشور را زیر تأثیر قرار خواهد داد.

انتخابات

تعدد

سردرگمی ها

مردم

نامزدها

نگرانی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.