تظاهرات گسترده برضد تلویزیون ژوندون در کابل

۱۶ قوس ۱۳۹۲

فاشیسم نژادی  و راسیسم مذهبی و ناسیونالیزم قومی  پدیده های دانسته می شود که جلو رشد پلورالیسم در تمام عرصه ها را در کشور گرفته است و مانع تحقق ارزشهای دموکراسی در درون جامعه افغانی میگردد .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  قبل از ظهر امروز(شنبه 16 قوس) شمار زیادی از شهروندان کابل  دانشجویان  و فعالین مدنی  دست به یک راهپیمایی گسترده  علیه برنامه تلویزیون ژوندون که توسط محمد اسماعیل یون  مدیریت  می گردد  و برنامه های در پیوند با نژاد گرایی را خوراک رسانه ای جامعه  می سازد، زدند .

این راهپیمایی از چوک دهمزنگ  کابل شروع  و در مقابل پارلمان کشور ادامه یافت و در آ« مظاهره کنندگان با حمل شعاری های  که بیانگر وحدت ملی در کشور  و  من افغان که مساوی با پشتون باشد نیستم  ـ ما خواهان  محاکمه بنیان گذاران  تبعیض قومی در کشور هستیم ـ و بالاخره با شعار قرار دادن ماده بیست دو دوم قانون اساسی کشور  که هرنوع تبعیض بین اتباع افغانستان ممنوع است از دولت  خواستند  تا جلو ترفند های که منجر به از هم گیسختگی قومی در کشور می گردد  گرفته شود و عاملان این قضیه به پنجه قانون سپرده شود .

در اخیر این راه پیمایی با خواندن  قطعنامه توسط معترضین و  با سخنرانی احمد بهزاد نماینده مردم کابل در پارلمان خاتمه پیدا کرد .

برخلاف

تظاهرات

تلویزیون

ژوندون

شعار ها

کابل

مردم

منافعملی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.