سرطان ۲۰, ۱۳۹۹

تظاهرات مردمی در واکنش به قتل 5 فرد ملکی توسط طالبان در زابل

صدها باشنده ولایت زابل در جنوب کشور در پیوند به قتل پنج فرد ملکی از سوی طالبان در این ولایت، تظاهرات گسترده‌ را راه‌اندازی کرده‌اند.

n00110396-tصدها باشنده ولایت زابل در جنوب کشور در پیوند به قتل پنج فرد ملکی از سوی طالبان در این ولایت، تظاهرات گسترده‌ را راه‌اندازی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معترضان با حمل شعارهای ضد طالبانی گفته‌اند که این گروه بارها افراد ملکی را به بهانه‌های مختلف کشته است.

آنان همچنان هشدار داده‌اند که اگر گروه طالبان به کشتار افراد ملکی و بیگناه در ولایت زابل ادامه دهند، در برابر این گروه مسلح خواهند شد.

این تظاهرات درحالی راه‌اندازی شد که شب چهارشنبه پنج فرد ملکی با ضرب گلوله در این ولایت کشته شدند، هرچند هنوز مسئولیت این رویداد را برعهده نگرفته است.

زابل در جنوب کشور از ولایت‌های ناامن است که طالبان داخلی و پاکستان در این ولایت فعالیت گسترده دارند.