تصویب طرح قانون اداره امور مالیاتی در مجلس نمایندگان

پارلمان افغانستان امروز شنبه (۱۹ ثور) طرح قانون اداره امور مالیاتی را با اکثریت آرا به تصویب رساند.

پارلمان افغانستان امروز شنبه (۱۹ ثور) طرح قانون اداره امور مالیاتی را با اکثریت آرا به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این طرح از سوی کمیسیون مالی و بودجه پارلمان در ۱۳ فصل و ۶۵ ماده پیشنهاد شد و سپس در یک رای گیری علنی مورد تأیید اکثر نمایندگان این پارلمان قرار گرفت.

نصرالله صادقی زاده نیلی، عضو کمیسیون مالی و بودجه پارلمان گفت که این طرح در چندین نشست آگاهان امور مالیاتی و کمیسیون مشترک بررسی شده و در آن کدام مورد اختلافی وجود ندارد.

او افزود که ۲۴ ماده این طرح تعدیل و یک ماده دیگر به آن اضافه شده است.

تنظیم اداره امور مالیات،‌ طرز جمع‌آوری و حصول مالیات مطابق به احکام مالیاتی و تنظیم حقوق مالیه دهندگان از اهداف این قانون خوانده شده است.