تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با فساد در افغانستان

President Ghaniرئیس جمهوری افغانستان گفت که بزودی یک دادگاه ویژه مبارزه با فساد ایجاد می شود و این دادگاه اجازه خواهد داشت تا پرونده مقام های عالی رتبه دولتی را که به فساد آغشته شده اند، مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی، در دیدار با وزیر و مدیران وزارت تجارت و صنایع افغانستان افزود که در دنیای امروز با شیوه های قدیمی نمی توان کار کرد و نیروی انسانی این وزارتخانه پاسخگوی نیازمندی های آن نیست و باید در این عرصه اصلاحات صورت گیرد.

به همین منظور، رئیس جمهور اظهار داشت که به زودی دادگاه رسیده گی و مبارزه با فساد در کشور ایجاد می شود تا روند کارهای مبارزه با فساد به شکل بهتری پیش برود.

فساد در افغانستان در کنار ناامنی و بیکاری سه معضل اصلی کشور است و تحقیقات مرکز پژوهش های راهبردی افغانستان نشان می دهد که فساد در ناامنی کشور نیز نقشی عمده دارد.

دولت وحدت ملی افغانستان؛ هرچند گام های بلندی در راه مبارزه با فساد برداشته است؛ اما با توجه به اینکه بخش زیادی از بودجه کشور از کمک های بین المللی تامین می شود، برخی از کشورهای کمک کننده، کمک های خود را منوط به انجام اصلاحات و مبارزه با فساد کرده اند.