تشکیلات فرسوده و قدیمی در قبال خواسته های عصری

25 نوامبر 2015

PARLIMAN2وزیر معادن کشور در جلسه استجواب مجلس نماینده گان از تشکیلات فرسوده و قدیمی این وزارت شکایت کرده و اظهار داشت که این تشکیلات جوابگوی خواسته ها و تقاضاهای عصری فعلی نیست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داودشاه صبا، وزیر معادن در مورد مشکلات سد راه معادن کشور و نحوه قراردادهای کوچک و بزرگ، در نشست امروز (چهارشنبه ۴عقرب) مجلس نمایندگان مورد استجواب قرار گرفت.

وزیر معادن در این نشست اظهار داشت که تلاش برای بازنگری قانون معادن کشور به شدت جریان دارد و این قانون به دلیل اینکه دوبار تجدید شده است، از اعتبار حقوقی خوبی بهره نمی برد.

به گفته وی، به دلیل همین مشکلات و نبود سیستم عصری، تاهنوز موفق نشده اند از ۳۳۸ قرارداد معادن، به صورت شفاف تفتیش و عوایدگیری نمایند.

صبا اظهار داشت که سیستم فعلی وزارت معادن مربوط به دوران کمونیستی بوده و ناکارآمد است و به همین دلیل تقاضای عصر حاضر را جوابگو نیست.

بر اساس معلومات منبع، به تازگی سیستم (کدستر) در وزارت معادن ایجاد شده و تا سال آینده استخراج و جمع آوری عواید معادن به صورت شفاف پیش برده خواهد شد تا همه مردم بتوانند از نحوه قراردادها و میزان عواید از هر معدن را بدانند.

وی بیان داشت که هشت طرزالعمل در وزارت معادن ساخته شده و هدف براین است تا کار بنیادی برای معادن و استخراج آنها انجام شود.

وزیر معادن اظهار داشت که رسیدن به یک سکتور معیاری معادن، باید بالای ساختارهای مدیریتی عصری و چوکات قانونی سرمایه گزاری شود.

در عین حال، منبع به قانون معادن اشاره کرده و افزود که این قانون زیر اصلاح قرار دارد و تلاش می شود تا پایان رخصتی های زمستانی مجلس، تکمیل شده و برای تایید، در اختیار مجلس قرار گیرد.

بر اساس معلومات صبا، پایپ لاین گاز تاپی تا ۱۵ روز دیگر عملاً آغاز می شود که با شروع این کار، برای شمار زیادی از مردم زمینه کار فراهم شده و افغانستان نیز گاز مورد نیاز خود را به دست خواهد آورد.

همچنین وزیر معادن افزود که در شماری از ولایت ها، مردم خودشان مانع عصری و معیاری شدن استخراج معادن می شوند و با اعمال فشار، چهارپایانشان را برای انتقال ذغال سنگ کرایه می دهند و اجازه استخراج و انتقال معیاری را نمی دهند.

در پایان اعضای مجلس نماینده گان پاسخهای وزیر معادن را قناعت بخش دانستند.

تشکیلات،

عصری

فرسوده ،

قرارداد،

معادن،

وزیر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed