تشدید مقابله با قاچاق مواد مخدر در مرز افغانستان

139304161537101093156604فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران بر تشدید مقابله با قاچاق و قاچاقبران مواد مخدر در سال ۱۳۹۵ در مرزهای افغانستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سردار قاسم رضایی در اولین جلسه سال ۹۵ مرزبانی ایران، بر ادامه راهبردهای سال گذشته در سال جدید نیز تاکید کرد.

وی برگزاری چندین نشست و اجلاس با فرماندهان مرزبانی کشورهای همسایه و به حداقل رسیدن مشکلات مرزی را یکی از نکات بسیار مثبت سال گذشته عنوان کرد.

رضایی اظهار داشت که تعاملات خوب با کشور افغانستان موجب شد تا مرزبانان آنها با جدیت بیشتر فعالیت کرده و بیشتر از گذشته به کنترول مرز و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر بپردازند.

وی همچنین از افزایش تدابیر ایران بر تحکیم مرز با افغانستان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرده و اظهار داشت که در برخورد با قاچاق مواد مخدر از جدیت بیشتر کار گرفته می شود.

در عین حال، سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر کشور در کنفرانس خبری در کابل، برنامه های این وزارت را ارائه کرد.

به گفته وی، تا حال فعالیت های زیادی در برنامه های مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است که از آن جمله می توان به تدوین پلان ملی عملی مبارزه با مواد مخدر، طرح تصویت استراتیژی مبارزه با مواد مخدر، نهایی سازی میکانیزم نظارت و ارزیابی وزارت مبارزه با مواد مخدر و بازنگری استراتیژی کنترول ملی مواد مخدر اشاره کرد.

بانو عظیمی با اشاره با مشکلات این وزارت اظهار داشت که ناامنی، عدم صداقت در تعهد کشورهای کمک کننده، عدم رسیدگی به مشکلات از جانب اداره های تنفیذ قانون، کافی نبودن بودجه عادی و انکشافی و پایین بودن ساختار تشکیلاتی در ولایت ها در موفقیت بیشتر وزارت مبارزه با مواد مخدر نقش داشته اند.

وی برای مبارزه جدی با مواد مخدر در کشور از حکومت خواست تا بودجه عادی و انکشافی وزارت را افزایش دهد، اداره های امنیتی برای تامین امنیت با آنها همکاری کند، پلان عملی برای دستگیری قاچاقبران و فروشنده گان مواد مخدر ایجاد شده و تطبیق گردد و مراحل تکمیل اسناد در وزارت عدلیه ساده شود.

با این حال، منبع اظهار داشت که وزارت مبارزه با مواد مخدر به صورت جدی گام های عملی در راستای محو مواد مخدر برداشته است.

این در حالی است که افغانستان هنوز هم یکی از کشورهای عمده تولیدکننده مواد مخدر در سطح جهان است و در این راه، کمک های هنگفتی نیز صورت گرفته است.

Author