تشدید اختلافات بین حزب قوات و جریان المستقبل لبنان

indexبرخی منابع آگاه اعلام کردند که اختلافات بین دو هم پیمان سیاسی در لبنان یعنی حزب قوات و جریان المستقبل پساز روی کار آمدن حُکام جدید سعودی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  با مرگ ملک عبدالله و به قدرت رسیدن سلمان تغییرات مشخصی در هم پیمانان منطقهای سعودیها در منطقه و لبنان رخ داد. حزب قوات در رقابت با جریان المستقبل توانست اعتماد وحمایت کامل ملک سلمان و محمد بن سلمان را به خود جلب نماید.

این درحالی است که جریان المستقبل و رهبر این جریان سعد الحریری توفیقی در کسب اعتماد آل سعود برای استمرار کمک مالی آنها نداشته است. همچنین طی ماههای گذشته صحنه سیاسی لبنان شاهد جدال سیاسی این دو جریان بوده به گونهای که رهبران این دو حزب بر سر هیچ موضوعی اتفاق نظر نداشته و هیچگونه سیاست مشترکی را دنبال نمیکنند. گفتنی است اختلافات مذکور عملا منجر به تعطیلی دبیرخانه جریان ۱۴ مارچ شده است.