اسد ۱۸, ۱۳۹۹

ترک مجلس بخاطر توتاپ

indexشماری از اعضای مجلس نماینده گان، در اعتراض به انتقال برق توتاپ از مسیر سالنگ، نشست عمومی را تا اطلاع ثانوی ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری خارومیانه، نشست عمومی امروز (۲۵ثور) مجلس نماینده گان به دلیل ترک جلسه از سوی شمار زیادی از نماینده گان نیمه کاره ماند.

این نماینده گان اعلام کردند که مسئله توتاپ نهایی نشود، دیگر در نشست های مجلس حضور نخواهند یافت و بر خواست برحق مردم تاکید کردند.

نماینده گان معترض اعتقاد دارند که توتاپ باید از مسیر بامیان بگذرد.

این نماینده گان اظهار داشتند که بعد از این به جنبش روشنایی پیوسته و اعتراضات مدنی خویش در قبال تغییر مسیر توتاپ را ادامه می دهند.

این اعتراض و ترک مجلس در حالی از سوی شماری از نماینده گان صورت می گیرد که قرار است روز دوشنبه تظاهرات مردمی وسیعی در مورد تغییر مسیر توتاپ در کابل انجام شود.