اسد ۱۳, ۱۳۹۹

ترکمنستان ۱۲۰ تن آرد به آسیب دیدگان زلزله کمک می کند

imagesکشور ترکمنستان اعلام کرد که ۱۲۰ تن آرد و ۱۲۰ تن سمنت به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرار است این کمک های بشردوستانه ترکمنستان به آسیب دیدگان زلزله اخیر در کشور، فردا چهارشنبه (۶ عقرب) از طریق بندر آقینه به افغانستان انتقال یابد.

وزارت امورخارجه افغانستان اعلام کرد که قربان علی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان با ابراز مراتب تسلیت، همدردی خود را به رئیس جمهور، رئیس اجرایی و ملت افغانستان به نسبت وقوع زلزله اخیر در کشور ابراز کرده است.

رئیس جمهوری ترکمنستان دستور ارسال کمک های بشر دوستانه حاوی ۱۲۰ تُن آرد و ۱۲۰ تُن سمنت را به مراجع مربوطه آن کشور صادر نموده است.

قرار است فردا چهارشنبه (۶ عقرب) کمک های یادشده از طریق بندر آقینه به افغانستان انتقال یابد.