ترور مدیر بودجه آمریت مالی و اداری عسکری لوی سارنوالی در کابل

2 آوریل 2019

افراد مسلح، مدیر بودجه آمریت مالی و اداری مرستیالی دادستانی کل در امور عسکری را در حوزه ششم شهر کابل ترور کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دادستانی کل در خبرنامه ای گفته است که دوهم بریدمن تمیم فرزند غلام سرور، شب گذشته از سوی افراد مسلح در منطقه چهارقلعه چهاردهی شهر کابل به قتل رسید.

به نقل از خبرنامه، مدیر بودجۀ آمریت عمومی مالی و اداری مرستیالی لوی څارنوالی در امور عسکری، زمانی ترور شده است که از وظیفه به سمت منزل در حرکت بود.

مقام های امنیتی تاحال در این رابطه اظهار نکرده و شخص و یا گروهی نیز مسوولیت آن را به عهده نگرفته است.

این ترور در حالی صورت می گیرد که به تاریخ دهم حمل نیز افراد مسلح ناشناس، سارنوال تحقیق سارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت کاپیسا را ترور کرده بودند.

خبرهای مرتبط:

ترور

کابل

لوی سارنوالی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.