سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

تروریستان قصد دو جغرافیایی افغانستان را داشت اما ناکام شدند

غنی و نواز شریفمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشورمان در دومین روز نشست قلب آسیا در پاکستان گفت: زمان آن گذشته است که کشور ها از گروه های شوم غیر دولتی منحیث ابزار سیاست خارجی استفاده نمایند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی صبح دیروز چهارشنبه در راس یک عالیرتبه عازم اسلام آباد پایتخت پاکستان شد در پنجمین کنفرانس پروسه استانبول- قلب آسیا، اشتراک کرد.

وی در این نشست گفت: افغانستان در یک سال گذشته در عرصه ترانزیت و همکاری های اقتصادی در آسیای میانه پیشرفت قابل ملاحظه نموده، اما همکاری پاکستان در این راستا کمرنگ بوده است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که ما افتخار می کنیم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با شجاعت و دلیری در مقابل تروریستان مبارزه می کنند و هدف دشمن را که می خواست افغانستان را به دو جغرافیایی سیاسی تقسیم نماید، ناکام ساختند.

رئیس جمهور، تهدید های امنیتی و فعالیت های تروریستی را مانع بزرگی بر سر راه پروژه های اقتصادی دانسته گفت که تروریستان همه روزه اطفال، زنان و بزرگان ما را به شهادت می رسانند و محلات عامه، مکاتب و مساجد را ویران می کنند.

محمد اشرف غنی افزود که ما مانند گذشته به صلح باعزت و پایدار متعهد هستیم و با آن عده طالبان افغانیکه شرایط ما را می پذیرند، مذاکره می کنیم. وی گفت که طالبان مسلح تنها افغانستان را تهدید نمی کنند بلکه به یک تهدید جدی برای پاکستان نیز مبدل شده اند.

رئیس جمهور غنی گفت که زمان آن گذشته است که کشور ها از گروه های شوم غیر دولتی منحیث ابزار سیاست خارجی استفاده نمایند،  به این کار باید نقطه پایان گذاشته شود.

محمد اشرف غنی گفت که ما می خواهیم برای تثبیت عوامل نا امنی و بی ثباتی در منطقه، میکانیزم ها را ایجاد نمائیم. وی ضمن تاکید بر تشخیص قواعد و اصول در سطح کشور ها، بر افزایش همکاری ها میان کشور های منطقه تاکید کرد.

رئیس جمهور غنی از پاکستان بخاطر اینکه تعدادی از محصلین افغان را میزبانی می کند، تشکری کرد و خاطر نشان نمود که افغانستان از چندین سال بدینسو میزبان ۵۰۰ هزار خانواده ای می باشد که از آنسوی خط دیورند به افغانستان مهاجرت کرده اند.

در این کنفرانس محمد نواز شریف صدراعظم پاکستان نیز سخنرانی نموده، گفت که افغانستان یک کشور مستقل است و ما خواهان رفاه و ترقی آن هستیم، زیرا یک افغانستان با ثبات برای ثبات و پیشرفت پاکستان و منطقه مهم است.