تذکره های کتابچه ای، مقدمه ای برای تذکره های برقی

۶ دلو ۱۳۹۵

وزارت امور داخله با واکنش در مورد ابهامات در توزیع تذکره های کتابچه ای برای شهروندان کشور گفته است که این تذکره ها هیچ وقت جایگزین تذکره های الکترونیکی نیست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور داخله امروز (6دلو) با نشر خبرنامه ای به ابهامات در مورد تذکره های کتابچه ای، واکنش نشان داده است.

در این خبرنامه آمده است که تذکره کتابچه ای هیچ ربطی به توزیع تذکره های الکترونیکی ندارد و مسئله توزیع تذکره های برقی همچنان به قوت خود باقی است.

وزارت امور داخله گفته است که ریاست ثبت احوال نفوس پیرامون طرح پیشنهادی مبنی بر جایگزین شدن تذکره های کتابچه ای بجای تذکره های ورقی ابراز داشته که از این طرح، برداشت های اشتباه صورت گرفته است.

این وزارت می گوید که توزیع تذکره کتابچه ای به هدف جلوگیری از جعل و تزویر و ایجاد سهولت های بیشتر برای شهروندان صورت می گیرد که تذکره های کتابچه ای جدید به سه زبان فارسی، پشتو و انگلیسی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و از سیستم ایمنی برای جلوگیری از جعل نیز برخوردار است.

وزارت امور داخله ضمن یادآوری اینکه طرح توزیع تذکره های کتابچه ای تا حال از سوی کابینه تصویب نشده؛ اظهار داشت که در صورت تصویب کابینه، تذکره های کتابچه ای از سوی چاپخانه دولتی صکوک، بدون هزینه های اضافی چاپ و در اختیار شهروندان قرار داده می شود.

در خبرنامه آمده است که روند توزیع تذکره های کتابچه ای، ربطی به تذکره های برقی ندارد و این به این معنی است که طرح توزیع تذکره های برقی، همچنان به قوت خود باقی است؛ اما زمان عملی شدن آن بر هیچکس معلوم نیست.

برقی

تذکره

کتابچه ای

ورقی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.