تدابیر ویژه امنیتی در روزهای عید سعید قربان در کابل

۱۱ میزان ۱۳۹۳

پولیس کابل به استقبال از روزهای عید سعید قربان، تدابیر ویژه ای امنیتی را در سطح شهر کابل روی دست گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرماندهی پولیس کابل با نشر خبرنامه گفته است که پولیس منحیث تامین کننده امن و نظم عامه همواره تلاش نموده تا امنیت شهروندان را به گونه خوب تامین کند.

در این خبرنامه آمده است که در ایام عید سعید قربان پولیس کابل در هماهنگی با فرقه 111 اردوی ملی و ریاست امنیت ملی ولایت کابل، تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفته  و برعلاوه حوزات پولیس امنیتی، نیروی اضافه از قطعه واکنش سریع در تمامی نقاط شهر کابل به وظیفه گماشته شده اند.

این ینروها به طور 24 ساعت در خدمت شهروندان کابل قرار دارند و برعلاوه اینکه در ساحات مختلف شهرکابل پوسته های سیار امنیتی ایجاد کرده شب و روز در حال گشت زنی هستند.

پولیس کابل از تمامی شهروندان کابل خواسته است تا در راستای تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکار باشند و به اطفال و نوجوانان شان توصیه نمایند که از تیز رانی وسایط، مشاجره های لفظی و استفاده از مواد های انفجاری خود داری کنند.

در این خبرنامه تاکید شده کسانی که از مواد انفجاری برای سرگرمی شان کار بگیرند و باعث اخلال نظم عامه شود با آنان برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.

شهروندان کابل میتوانند در صورت مشکل امنیتی به نزدیکترین پوسته امنیتی پولیس و یا هم شماره های عاجل پولیس 119 و 100 در تماس شوند.

گفتنی است روز شنبه 12 میزان روز اول عیدسعید قربان در افغانستان می باشد.

امنیت

پولیس

پولیس در تلاش نابودی طالبان در بلخ

تدابیر

جشن

روز

عید

کابل

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.