تخت حجاج افغانستان در عربستان، بیش از 25000 افغانی

۲۴ سرطان ۱۳۹۴

PARLIMANT-4هئیت بررسی انتقال حجاج افغانستان به عربستان، می گویند که در انتقال حجاج کاهش چشم گیری به وجود آمده و تسهیلات بیشتر برای آنها در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فیض محمد عثمانی، وزیر ارشاد، حج و اوقاف در جلسه استجواب امروز (چهارشنبه) مجلس نماینده گان اظهار داشت که هئیت انتقال حجاج افغانستان به عربستان، از یک ماه پیش به عربستان سفر کرده و تمام جوانب انتقال حجاج را مورد بررسی قرار داده است.

به گفته وی، در جمع این هئیت که شامل ۱۳ نفر بوده از وزارت های حج و اوقاف، ترانسپورت و مجلس نماینده گان حاضر بودند و تمام تسهیلات اسکان حجاج را انجام داده اند.

عثمانی اظهار داشت که با تلاش فراوان موفق شده اند تا کاهش ۱۰ میلیون دالری در انتقال حجاج افغانستان به عربستان به وجود بیاورند که خود کاهش چشمگیری است.

بر اساس معلومات منبع، این کاهش شامل قیمت تکت حجاج می باشد که سال گذشته قیمت یک قطعه تکت ۲۷۰۰ دالر بود که این قیمت امسال ۲۰۴۵ دالر است که در مجموع تکت حجاج، مبلغ ۷ میلیون دالر تفاوت نسبت به سال گذشته ایجاد می شود.

وزیر حج و اوقات افزود که در زمان آفرگشایی و داوطلبی از سه شرکت هوانوردی داخلی، شرکت آریانا مبلغ ۱۰۴۵ دالر، شرکت کام ایر ۱۰۸۰ و شرکت صافی نیز ۱۰۹۰ دالر پیشنهاد کرده بودند که در نهایت شرکت آریانا برنده داوطلبی شد.

از سوی دیگر، خلیل احمد شهیدزاده نماینده مردم هرات در مجلس نماینده گان که به عنوان نماینده مجلس در هئیت انتقال حجاج حضور داشت، گفت که عماره های متفاوت برای اسکان حجاج دیده شد که در نهایت ۲۱ عماره مورد تائید قرار گرفت.

بر اساس معلومات وی، در قرارداد اسکان حجاج، قیمت هر تخت حجاج افغانستان مبلغ ۱۶۳۰ ریال سعودی (۲۵۹۱۷ افغانی) تعیین شد که کاهش چشم گیری نسبت به سالهای دیگر را دارا بود.

همچنین شهیدزاده افزود که در موترهای بس انتقال حجاج نیز سه ریال نسبت به سال گذشته کاهش ایجاد شد و با دو آشپزخانه مجهز قرارداد شد تا حجاج افغانستان سه وعده غذای مناسب در اختیار داشته باشند و از سرگردانی آنها جلوگیری شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت که پروسه به صورت کاملا شفاف انجام شده و انتقال آب زمزم به افغانستان نیز قرارداد شد.

اما وی نحوه انتقال حجاج از طریق میدان های هوایی کشور توسط شرکت های داخلی را مشکل عمده برای انتقال حجاج ذکر کرد.

در این رابطه، محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت و هوانوردی تصریح کرد که هیچ یک از شرکت های هوانوردی داخلی با معیارهای عربستان برابر نیست.

اما گفته های هئیت انتقال حجاج مورد قبول نماینده گان مجلس قرار نگرفته و انتقادهای جدی را به دنبال داشت.

فرهاد عظیمی، نماینده مردم بلخ در مجلس نماینده گان با ارائه سند اظهار داشت که چارتر هواپیما از سوی شرکت آریانا با قیمتی که دیگر شرکت های خصوصی تفاوت دارد.

به گفته وی، در مراسم آفرگشایی شرکت های هوایی نیز هیچ یک از نماینده گان شرکت های هوانوردی خصوصی حضور نداشته و این خلاف قانون آفرگشایی است.

دیگر نماینده گان نیز نحوه قرارداد و آفرگشایی را مورد انتقاد قرار داده و از گرفتن هواپیماهای توپولوف روسی و جریمه تعیین شدن برای ارائه گزارش پرواز به عربستان اظهار نگرانی کرده و خواستار اقدامات جدی برای انتقال حجاج شدند.

در مصارف حجاج افغانستان در حالی کاهش صورت می گیرد که در سال ۱۳۹۲ قیمت یک تکت برابر با ۳۰۸۱ دالر بود.

250000 افغانی،

استجواب ،

افغانستان،

انتقال ،

حجاج،

فیض محمد عثمانی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed