تحکیم مرز افغانستان با افزایش نیروهای تاجیکستان

۱۳ جوزا ۱۳۹۵

13941113151853927024374تاجیکستان برای تقویت و تحکیم مرز با افغانستان، اقدام به افزایش شمار نیروهای خود در این مرز کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از رسانه های تاجیکستان، پولیس مرزی تاجیکستان این اقدام را به منظور مقابله با تهدیدات امنیتی مرتبط با آدم ربایان، قاچاقچیان و شبه نظامیان افراط‌‌ گرا انجام داده است.

این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که گروه های تروریستی از جمله داعش بارها اقدام به حضور در کشورهای آسیای مرکزی از راه افغانستان کرده است.

تاجیکستان به همین منظور، مرزهای خود را تحکیم کرده و در همکاری با سازمان امنیت جمعی کشورهای آسیای مرکزی اقدامات خود را افزایش داده است.

پولیس مرزی تاجیکستان اعلام کرده است که برای مقابله با تهدیدات، نیروهای بیشتری به مرز اعزام کرده و چندین پوسته و محل دیده بانی نیز ایجاد شده است.

منطقه مرزی افغانستان با تاجیکستان، همواره مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان، به سمت آسیای مرکزی، روسیه و اروپا بوده است.

افزایش

امنیتی،

تاجیکستان،

تحکیم،

تروریستی،

تهدیدات،

داعش،

رسانه های،

مرزی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed