تحقق آرزوی ۴۰ ساله

بند سلما به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های زیربنایی دولت، امروز و توسط رهبران دو کشور افغانستان و هند به صورت رسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

بند سلما در ولسوالی چشت شریف در شرق ولایت هرات موقعیت دارد.

این بند با ۱۰۸ متر ارتفاع و ۵۵۰ متر طول، ظرفیت نگهداری بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب را داراست و حدود ۸۰۰ هزار هکتار زمین زراعتی در ولایت هرات را آبیاری می کند.

بند سلما دارای ۴ توربین است که همه آنها ظرفیت تولید ۴۲ میگاوات برق را دارند و برای رساندن برق به منازل هراتیان، پایه های برق تا مرکز شهر هرات در ۱۷۰ کیلومتر، تمدید شده است.

کار احداث بند سلما با هزینه ۷۰ میلیون دالر از کمک ‌های هند برای بازسازی افغانستان آغاز شد و با هزینه ۲۹۰ میلیون دالر، به پایه اکمال رسید.

تهداب این بند از زمان دولت محمد داوود، نخستین رئیس جمهور کشور در سال ۱۹۷۶ و به کمک هند گذاشته شده بود و حالا بعد از ۴۰ سال کار ساخت و بهره برداری آن پایان یافته است.

بند سلما که به نام «بند دوستی افغان-هند» یاد می شود، سمبولی از خودکفایی و آغاز روند توسعه زیربناها در کشور تبدیل خواهد شد.

سلما؛ آغازی برای مدیریت آب های فراوان

CkFi31tXAAANgdQ

افغانستان با توجه به این که یکی از کشورهای محاط به خشکه است؛ اما دارای منابع آب جاری و زیر زمینی فراوانی است که به دلیل عدم مدیریت لازم، بیشتر این آب آبها بدون بهره از بین رفته و یا به کشورهای همسایه می رود.

افغانستان دارای ۵۵ میلیارد مترمکعب آب جاری و ۲۰ میلیارد مترمکعب آب‌ زیرزمینی در سال است که نظر به نفوس کشور، آب قابل توجهی است که مدیریت از آنها در کنار حل مشکلات زراعتی در تولید برق نیز نقش مهمی دارند.

هرچند در مناطق مختلف مرزی از جمله حوزۀ آمو دریا، حوزۀ آبی کابل، حوزۀ آبی هلمند و حوزۀ آبی هریرود، آب های روان وجود دارد؛ اما عدم مدیریت لازم آب نتوانسته که از این منابع به خوبی استفاده شود و در جهت مخالف، کشورهای همسایه بیشترین منفعت را از آب وارداتی برده اند.

در گذشته به دلیل جریان نامنظم آب در دریای هریرود، زارعین بخش پایینی بند سلما در بیشتر مواقع سال از آب‌ های زیرزمینی برای آبیاری استفاده می‌ کردند، که این امر در کنار مصارف تولید انرژی برای استخراج آب؛ آب های زیرزمینی را نیز با خطر روبرو می ساخت.

کلید برق سلما در اختیار افغان ها

CkGEggtWsAAF_UN

توربین های موجود در بند سلما توانایی تولید ۴۲ میگاوات برق را دارد که از این برق در حدود ۴۰ هزار فامیل می توانند به خوبی استفاده کنند.

این در حالی است که افغانستان بیشترین نیازمندی برق خود را با خرید برق از کشورهای ترکمنستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان مرفوع می سازد.

حالا برق تولید شده سلما در اختیار افغانستان است و به نوعی کلید خاموش و روشن کردن برق فامیل های هراتی در اختیار خودشان است و نیازمندی آنها به برق خارجی را مرفوع می سازد.

اهمیت دیگر برق تولیدی سلما در فعالیت دوامدار شهرک صنعتی هرات است که همیشه با مشکل برق روبرو بوده و هر وقفه در برق وارداتی، این بخش مهم صنعتی غرب کشور را با مشکل روبرو می ساخت.

با تمام این گفته های، استفاده بهینه از پروژه های زیربنایی از جمله بند سلما، نیاز جدی به مدیریت کارا دارد تا از موجودیت آنها بیشترین استفاده صورت گیرد.