پایان تحصن شماری از خبرنگاران در هرات

۸ حوت ۱۳۹۲

شماری از خبرنگاران ومسوولان نهاد هاي مدافع ژورناليستان درهرات، امروز(پنجشنبه 8 حوت) در یک حرکت اعتراضی در مقابل دفتر کار والی هرات، خیمه برپا کرده و دست به تحصن زده بودند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این اقدام پس از آن صورت گرفته بود که شماری از داکتران شفاخانه هرات، برخی ازخبرنگاران را متهم به گرفتن رشوه از شهردار هرات کردند.

با این حال تحصن خبرنگاران با عذرخواهی رییس صحت عامه هرات به پایان رسید.

غلام سعید راشد رئیس صحت و عامه به محل اعتراض آمده و از خبرنگاران نسبت به اتهامات وارد شده به نمایندگی از داکتران این ولایت عذرخواهی کرد.

درهمین حال ماریا بشیر رییس سارنوالی هرات به خبرنگاران وعده سپرد که این موضوع را ازمجرای عدلی وقانونی پیگیری میکند.

همچنین خبرنگاران معترض لیست داکترانی راکه به ژورنالیستان توهین کرده بودند به رییس سارنوالی ومقامات مسوول سپردند و به این گونه تحصن امروزی خبرنگاران هرات پس ازچندین ساعت به پایان رسید.

افغانستان

خبرنگار

شفاخانه

هرات

وال


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.