تحرکات مشکوک سفارت عربستان سعودی در قاهره

به گزارش منابع آگاه؛ سفارت عربستان سعودی در قاهره با حضور اتباع یمنی مقیم مصر جلسه‌ای برگزار و از این افراد خواسته شده تا در رفت وآمدهای خود به یمن گروه‌هایی تشکیل واقدام به تظاهرات وایجاد ناامنی در کشور نمایند.

به گزارش منابع آگاه؛ سفارت عربستان سعودی در قاهره با حضور اتباع یمنی مقیم مصر جلسه‌ای برگزار و از این افراد خواسته شده تا در رفت وآمدهای خود به یمن گروه‌هایی تشکیل واقدام به تظاهرات وایجاد ناامنی در کشور نمایند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در انتهای جلسه به هر کدام از این افراد مبلغی در حدود ۱۰ هزار دالر پرداخت شده است.

اخبار موثق حاکی از آن است که مبلغ در نظر گرفته شده برای افراد حاضر در جلسه بیشتر بوده که تنها یک دهم آن در اختیار این افراد قرار داده شده است.

سفارت سعودی اخیرا از مقامات قاهره درخواست نموده تا لیست دانشجویان یمنی موجود در دانشگاه‌های مصر را در اختیار ایشان قرار دهد.