تجاوز جنگده های اسرائیل درحریم هوایی لبنان

۱۰ جدی ۱۳۹۳

جنگنده‌های رژیم اسرائیل در اقدامی که نقض قطعنامه شورای امنیت به شمار می رود همچنان به تجاوزات خود به حریم هوایی لبنان ادامه می دهند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جنگنده‌های رژیم اسرائیل با زیر پا گذاشتن قطعنامه بین المللی شماره 1701 که شورای امنیت سازمان ملل در سال 2006 صادر کرد، به نقض پی در پی حریم هوایی لبنان ادامه می دهد.

در بیانیه ارتش لبنان آمده است یک هواپیمای شناسایی اسرائیلی به حریم هوایی لبنان در منطقه ناقوره تجاوز کرد و به پرواز در مناطق جنوب، ریاق و بعلبک پرداخت و سپس از منطقه رمیش حریم هوایی لبنان را ترک کرد.

در این بیانیه آمده است هواپیمای شناسایی اسرائیلی از منطقه علما الشعب وارد حریم هوایی لبنان شد و با پرواز در مناطق ریاق و بعلبک،‌ از سمت منطقه کفرکلا آسمان لبنان را ترک کرد.

حریم هوایی،

رژیم اسرائیل،

نقض،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.