تجاوزجنسی گروهی به یک دختر ۹ ساله در بادغیس

baaadمقام های محلى ولایت بادغیس در غرب کشور می گویند که یازده مرد به یک دختر ٩ ساله در این ولایت تجاوزجنسی گروهی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این قضیه جنسی یازده روز قبل در ولسوالى “جوند” ولایت بادغیس اتفاق افتاده است.

“فرید اخى زى” باشنده ولسوالی “جوند” و عضو شوراى ولایتى بادغیس به رسانه ها گفته است این قضیه در قریه “پیراجى” ولسوالى جوند صورت گرفته و ١١ نفر بالاى یک دختر ٩ ساله تجاوز جنسى کرده اند.

این عضو شورای ولایت بادغیس مدعی شد که چهارتن از متجاوزین، سربازان پولیس فرماندهی ولسوالى جوند هستند .

به گفته وی دختر ٩ ساله ی که مورد تجاوز جنسی گروهی صورت گرفته در حال حاضر تحت تداوى است اما وضعیت صحى وى خوب نمی باشد.

همچنین این عضو شوراى ولایتى گفته که این دختر، پس از تجاوز جنسى از سوى افراد مسلح غیرقانونى، در بدل ٧۵٠ هزار افغانى به عقد نکاح یک نفر در آورده شده است.

او افزود که پدر این دختر، فوت کرده و برادر هم ندارد اما مادر و مادرکلان دختر به مرکز بادغیس آمده و به شوراى ولایتى و فرماندهی پولیس در مورد تجاوز دسته جمعى بر دخترش شکایت کرده اند .

آنها همچنان گفته اند که این دختر، فعلاً با فردى زندگى میکند که توسط افراد مسلح غیرقانونى به نکاح وى درآمده است.

در همین حال “عبدالرووف تاج” فرمانده پولیس بادغیس، تجاوز دسته جمعى بر این دختر را تایید کرده اما موجودیت سربازان پولیس در این تجاوز را رد نموده است.

به گفته وی تمامى افراد متجاوز، افراد مسلح غیرقانونى می باشند و تاکنون درپیوند به این قضیه کسى دستگیرنشده است.