تجاوزجنسی به کودکان در مدارس دینی پاکستان

۹ دلو ۱۳۹۲

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان فردی را به اتهام ساخت بمب  و بمب گذاری ها درولایت کاپیسا بازداشت کرده که وی در یکی از مدارس دینی پاکستان درس خوانده و آموزش ساخت بمب را در وزیرستان آموزش دیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مؤظفین ریاست عمومی امینت ملی دریک اقدام خاص اوپراتیفی در همکاری نزدیک به مردم، مایل آغا فرزند فیض آغا باشنده ولایت کاپیسا را شناسایی و دستگیرکرده اند.

این فرد که قصد جابجایی یک حلقه بمب خودساخت را در مسیر سرک نساجی گلبهار الی دانشگاه البیرونی مقابل شفاخانه حوزوی ولسوالی حصه اول کوهستان کاپیسا داشت با یک حلقه بمب بازداشت شده است .

مایل اعتراف کرده که تعلیمات دینی را در مدرسه احیاالعلوم پشاور فرا گرفته و مسوول مدرسه بنام شاه حکیم«مظهر» بالای اطفال خورد سال تجاوز جنسی می نمود، که نامبرده تصمیم داشت تا وی را نیز مورد تجاوز جنسی قرار دهد و بنمظور جلب وی به این عمل نامشروع برایش پول نقد جهت تهیه اجناس مورد نظرش نیز پرداخت کرده است.

براساس معلومات ریاست عمومی امینت ملی کشور، این فرد متهم از مدرسه احیاالعلوم پشاور از نزد شاه حکیم فرار کرده و ساخت بمب را در وزیرستان آموزش دیده است.

هم اکنون این فرد به نزد ریاست امنیت ملی کشور بسر می برد و تحقیقات بیشتر از وی جریان دارد.

آموزش

امنیت ملی

بمب ساز

پاکستان

پشاور

کاپسا

مدارس دن

وزرستان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.