تاکید شیخ الازهر برای وحدت بین شیعیان و اهل تسنن

احمد طیب، شیخ الازهر مخالفت خود را با “رافضی” خواندن شیعیان جهان اعلام کرد.

Part-DV-DV2059374-1-1-1احمد طیب، شیخ الازهر مخالفت خود را با “رافضی” خواندن شیعیان جهان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نوشته روزنامه الیوم السابع، احمد طیب، شیخ الازهر گفت: هدف ما تلاش برای حصول وحدت امت اسلامی و نه تفرقه آن است و الأزهر در هیچ روزی نهادی برای فتنه انگیزی یا تفرقه افکنی‌ میان مسلمانان نبوده است و الأزهر در قرن گذشته خواهان تفاهم میان اهل تسنن و تشیع شد و همواره بر حفظ وحدت تاکید دارد چرا که آن چه که در حال حاضر آتشش به ما رسیده است و ما از آتش آن می‌سوزیم. فقط به خاطر تفرقه میان اهل تسنن و تشیع بوده است و این امر باید برای همگان معلوم باشد.

وی عنوان داشت: باید هرچه سریعتر اهانت به صحابه و عائشه، همسر پیامبر (ص) متوقف شود چرا که اگر این اهانت‌ها ادامه داشته باشد به هیچ وجه تفاهمی میان اهل تسنن و تشیع صورت نخواهد گرفت.

شیخ الازهر گفت: چگونه این تفاهم صورت خواهد گرفت در حالیکه اهل تسنن از بسیاری از افراد منسوب به شیعه این اهانت‌ها را می‌شوند. در مقابل ما برخی از مسائل منفی را در نزد “تعداد کمی” از متعصبان اهل تسنن می‌شنویم. همانند تکفیر برخی از شیعیان و پافشاری برای آنکه شیعیان را “رافضی” بنامند که این امر شایستهنیست و ما نیاز داریم که علمائی از تشیع و تسنن هم و غم این امت را دارند جمع شوند این مسائل را کمتر کنند. شاید این امر به توقف کشتار و تخریب و ویرانی میان دو طرف کمک کند.

احمد طیب از جوانان نیز خواست تا عقیده اهل تسنن را که اهانت به صحابه را حرام می‌داند، حفظ کنند.