تاکید روی همکاری های اقتصادی منطقوی در کابل

۱۰ حوت ۱۳۹۲

کنفرانس همکاریهای منطقوی برای افغانستان “راه ابریشم از قلمرو افغانستان” در مورد بررسی پیشرفت پروژه های ریکا و برنامه ریزی ها برای آینده همکاریهای منطقوی در وزارت امور خارجه کشور در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کنفرانس به ریاست ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت امورخارجه و شام لال بتهیجا مشاور اقتصادی ریاست جمهوری با حضور معینان وزارت های بخش اقتصادی و نماینده گان کشور های منطقه، برخی ازکشور های تمویل کننده، نهاد ها و سازمان های بین المللی مقیم کابل، نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی برگزار شده بود.

در این کنفرانس مسائل مختلف چون تجارت و ترانزیت منطقوی، خط آهن افغانستان، تسهیلات و ایجاد هماهنگی در گمرکات، همکاری ها در قسمت منابع طبیعی و انرژی منطقوی، پروژه های تاپی و کاسا 1000، انکشاف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، ارتباطات و همکاریهای تجارتی در قلمـرو آسیا از طـریق افغانستان بحث و گفتگو شد.

همچنین روی پایپ لاین گاز افغانستان – تاجکستان، فایبر نوری حلقوی افغانستان در جنوب و مرکز آسیا، ایجاد مرکز آموزش های حرفوی و تخنیکی منطقوی، ایجاد بازار کار منطقوی و تسهیل تبادله کارگران مسلکی به سطح منطقه و در مجموع تقویت همکاری های منطقوی به بحث و به بررسی گرفته شد.

ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت خارجه کشور، موقعیت جیواستراتیژیک افغانستان را به مثابه قلب آسیا در گسترش این همکاری ها به سطح منطقه با اهمیت خوانده،گفت: “ریکا و پروسه استانبول دو ابتکار جداگانه یی اند که از راه های زیادی با هم متصل بوده و از روابط مکمل برخوردار اند.

او صمن تاکید روی همکاری های منطقوی خاطرنشان کرد که ریکا زمینه را برای تمرکز گفتگو برای همکاری های اقتصادی فرامرزی با افغانستان فراهم می سازد و از اقدامات اعتماد سازی پروسه استانبول برای تجارت، داد و ستد، سرمایه گذاری و زیربنا های منطقوی حمایت می کند“.

همچنان اشتراک کنندگان نشست، شاخص های عمده تقویت همکاری های منطقوی و جایگاه افغانستان در گسترش این همکاری ها را جهت بهبود وضعیت اقتصادی و رشد و ثبات منطقه آسیا به بحث گرفتند.

شام لال بتهیجا مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مورد اهمیت کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی افغانستان در ارتقای اقدامات اعتماد سازی اقتصادی پروسه استانبول و دیدگاه های مختلف راه ابریشم صحبت نموده، گفت: “در تمام این دیدگاه ها به نقش مرکزی و محوری افغانستان به مثابه قلب آسیا که نقطه اتصال آسیای مرکزی به شرق میانه، آسیای جنوبی و شرق دور می باشد، می توان تأکید نمود“.

آقای وحید الله ویسی رئیس همکاریهای اقتصادی وزارت امور خارجه از میکانیزم پیگیری پیشرفت های ریکا و نقش تکمیل کننده آن در اقدامات اعتماد سازی اقتصادی پروسه استانبول در چارچوب دیپلوماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به اشتراک کنندگان معلومات ارایه نموده و از ایشان خواست تا ضمن ارزیابی فرصتها و چالشهای تطبیق پروژه های ریکا، روی طرح های جدید اقتصادی منطقوی نیز ابراز نظر نمایند.

گفتنی است که هدف از برگزاری این نشست، آمادگی ها و اتخاذ موقف بهتر جانب افغانستان در جلسه وزرای امور خارجه پروسه استانبول که قرار است بتاریخ 29 اگست سال جاری میلادی در شهر تیانجین کشور چین و همچنان ششمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان (ریکا) که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در کابل برگزار خواهد شد، حایز اهمیت زیادی می باشد

افغانستان

اقصتد

خارجه

کابل

کنفرانس

منطقو

نماندگان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.