اسد ۲۱, ۱۳۹۹

تاکید رئیس جمهورغنی به ادامه عملیات نظامی در قندوز

169محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور گفته است که عملیات نظامی تا پاکسازی کامل قندوز از وجود هراس‌افگنان، ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی دیروز در راس یک هیاتی از مقامات امنیتی به ولایت قندوز در شمال کشور سفرش کرد.

آقای غنی گفت که در جلسه شورای امنیت ملی فیصله شده تا عملیاتهای نظامی به منظور سرکوب شورشیان و پاکسازی کامل قندوز از وجود آنان ادامه یابد.

آقای غنی تأکید کرد که مردم در ولایات شمال و شمال شرقی، باید شاهد نظم، نظام، امنیت و اعتبار باشند و فضای مناسب سیاسی، اداری و اقتصادی در ولای ات‌ به میان آید.

اشرف غنی خطاب به نیروهای امنیتی کشور تأکید کرد که مردم به شما باور دارند و در آینده شرایطی را فراهم خواهد کرد تا افراد غیر نظامی در تصامیم نظامیان مداخله نکنند.

اشرف غنی، اطمینان داد که مردم در دو ماه یا چند سال دیگر شاهد عبور از این روزهای سخت خواهند بود.