تاکید دوباره بر نابودی گروه تروریستی داعش

۷ اسد ۱۳۹۵

sediqسخنگویان وزارت های دفاعی و امنیتی بر نابودی کامل گروه تروریستی داعش تاکید کرده و عملیات اخیر در ولسوالی های کوت و اچین ننگرهار را مهم می دانند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صدیق صدیقی و دولت وزیر سخنگویان وزارت های داخله و دفاع امروز (7اسد) با حضور در نشست خبری، از ادامه عملیات بر مواضع داعش خبر دادند.

دولت وزیری اظهار داشت که در عملیات دو روز گذشته نیروهای ویژه در ولسوالی کوت، این ولسوالی از وجود گروه تروریستی داعش پاکسازی شده است.

به گفته وی، این عملیات برای نابودی دیگر داعشیان نیز ادامه خواهد یافت و نیروهای امنیتی به گروه تروریستی داعش اجازه فعالیت نخواهند داد.

در عین حال، صدیق صدیقی گفت که عملیات اخیر خیلی مهم بوده و نتایج به دست آمده از آن نیز دستاورد مهمی برای نیروهای امنیتی کشور محسوب می شود.

سخنگوی وزارت امور داخله اظهار داشت که ولایت ننگرهار و مواضع گروه تروریستی داعش در این ولایت از موارد مورد تمرکز عملیات «شفق» است و تا پاکسازی کامل منطقه از وجود داعش، ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر، منیره یوسف زاده، سخنگوی ارگان های محل اظهار داشت که بعد از تصفیه ولسوالی های کشور از وجود مخالفان، تطبیق حکومت داری خوب و ارائه خدمات از جمله برنامه های ابتدایی و مهم این اداره است.

به گفته وی، در صورت پاکسازی ولسوالی ها، به والی ولایت هدایت داده می شود تا ولسوال را به منطقه ارسال کرده و خدمات را در اختیار مردم قرار دهد.

این در حالی است که سخنگویان وزارت داخله و دفاع از ادامه عملیات و درگیری در شماری از ولایت ها از جمله قندوز، تخار  هلمند نیز خبر می دهند

اچین ننگرهار ،

دولت وزیر ،

صدیق صدیقی،

گروه تروریستی داعش ،

ولسوالی کوت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed