تاکید دوباره برای پذیرش پناهجویان افغانستان

۲۹ قوس ۱۳۹۴

945598873775506وزیر امور مهاجرین در سفر به فرانسه، بار دیگر بر پذیرش پناهجویان افغانستان در این کشور تاکید کرده و از مقام های پاریس خواست تا به اخراج اجباری پناهجویان افغانستان اقدام نکنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه وزارت مهاجرین، سید حسین عالمی بلخی در سفر به فرانسه با وزیر امور داخله، رئیس اداره مهاجرت، رئیس پولیس مرزی و رئیس انجمن دولتی افغانستان و فرانسه دیدار کرده است.

در این دیدارها، وزیر امور مهاجرین، نا امنی های فیزیکی و روانی، افزایش ناامنی، به وجود آمدن داعش و اعلام پایان ماموریت ناتو در افغانستان را از جمله عوامل اصلی خروج شهروندان کشور دانست.

به گفته وی، انتظار می رود که پناهندگی پناهجویان افغانستان که با از دست دادن پول و دارایی و حتی اعضای فامیل شان، به کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه رسیده اند، قبول گردیده و با اخراج اجباری روبرو نشوند.

عالمی بلخی با تشریح سیاست دولت افغانستان در خصوص جلوگیری از افزایش مهاجرت ها و بخصوص مهاجرت های غیر قانونی اظهار داشت که افغانستان آمادگی کامل دارد تا در مورد پدیده مهاجرت با کشورهای میزبان گفتگو کرده و ریشه مهاجرت غیر قانونی را شناسایی نماید.

بر اساس اظهارات منبع، طولانی شدن روند رسیدگی به اسناد پناهجویان افغانستان یکی از مشکلات عمده بوده که انتظار می رود دولت فرانسه این مشکل را مورد توجه قرار دهد.

وی با یاد آوری از هوای سرد فرانسه، از مقام های این کشور خواست تا برای افغان های تازه وارد، مکان مناسب بودوباش در نظر گیرند.

خبرنامه می افزاید که مقام های فرانسه نیز وعده بهبود روابط و حل مشکلات کنونی پناهجویان افغانستان را داده و تعهد کردند که زمان بررسی پرونده های پناهجویان افغانستان به حداقل زمان برسد.

گفتنی است که وزیر مهاجرین، از وضعیت اسکان پناهجویان افغانستان در فرانسه نیز دیدار کرده و مشکلات پناهجویان را از نزدیک بازدید کرده است.

فرانسه،

مشکلات،

مهاجرین،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed