تاکید بر نابودی تروریستان در کشور

Ghaniرئیس جمهور غنی به منسوبین امنیت ملی ولسوالی های شماری از ولایت های کشور تاکید کرده است که تروریستان را در هر جایی که هستند، نابود سازند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان، شام دیروز با شماری از مدیران امنیت ملی ولسوالیهای کشور دیدار کرده است.

در این دیدار، رئیس جمهور خطاب به مدیران و منسوبین امنیت ملی گفت :«شما، نقش شما، معلومات و تلاش ‌هایی که انجام می‌ دهید، نهایت مهم می ‌باشد، زیرا شما در میان مردم قرار دارید، به مناطق آشنا هستید، سعی و تلاش نموده و از تجارب کافی برخوردار می ‌باشید.»

رئیس جمهور با اشاره به سخنرانی ‌اش در جلسۀ فوق العادۀ شورای ملی؛ اظهار داشت که در زمینه تعریف دوست و دشمن ابهامات از میان برداشته شده و آنانی ‌که علیه نظام افغانستان بغاوت می ‌کنند، دشمنان کشور هستند.

آقای غنی افزود آنانی ‌که نیروهای امنیتی و دفاعی و هموطنان بیگناه ما را شهید نمودند، حملات تروریستی را انجام داده و مرتکب جرم‌ های سنگین شدند، بر اساس فیصله ارگان‌ های عدلی و قضایی کشور اعدام خواهند شد.

بر اساس گفته های رئیس جمهور، داعش و تروریست که کودکان، زنان، بزرگان و هموطنان بیگناه را می کشند، توسط نیروهای امنیتی و دفاعی، در خاک افغانستان نابود خواهند شد.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که در جریان هجده ماه گذشته در راستای تأمین صلح تلاش‌ های کافی شد؛ اما تروریستان و شورشیان؛ صلح را رد کردند و هفتۀ گذشته شماری از همکاران امنیت ملی و مردم عام را کشتند، زیرا آنان باغیان و مجرمان هستند.

رئیس جمهور به منسوبین امنیت ملی با تاکید گفت :«ساحۀ فعالیت تروریستان را تنگ سازید، در دل ‌های شان رعب و ترس ایجاد کنید، راه ‌های رفت و آمد شانرا مسدود نموده منابع مالی شانرا بخشکانید و از طریق عملیات‌ های زمینی و هوایی مکان ‌های تجمع آنان را تخریب و آنان را نابود سازید.»

وی  تامین امنیت شاهراه‌ ها را معیار عمدۀ اعتماد مردم بالای امنیت خواند و اضافه کرد که تامین امنیت پروژۀ تاپی از مسوولیت ‌های عمدۀ نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.

آقای غنی خاطرنشان کرد که با ساخت کمپلکس در ولسوالی ها، مشکل نبود تعمیر امنیت ملی حل خواهد شد.

در این دیدار، مسعود اندرابی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی راه اندازی سیمینار آموزشی را برای مدیران امنیت ولسوالی‌ ها به منظور ارتقاء ظرفیت آنان مؤثر دانسته گفت، در این سیمینار ضمن بحث پیرامون پالیسی ‌های امنیت ملی، معلومات مفید از جانب متخصصین امنیت ملی به اشتراک کننده گان نیز ارائه گردید.