تاکید بر محافظت بیشتر زنان پناهجو در آلمان

0,,18980255_303,00وزارت امور زنان آلمان به تازه گی اعلام کرده است که زنان پناهجو در اردوگاه های این کشور برای پیشگیری از اذیت و آزار جنسی باید مورد حفاظت بیشتر قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، زنان و مردان حاضر در کمپ های مهاجرین، از یک سرویش بهداشتی و تشناب استفاده می کنند.

مانولا شوایسگ، وزیر امور زنان آلمان که در مورد وضعیت زنان و دختران در کمپ های پناهجویان در این کشور صحبت می کرد؛ تاکید نمود که باید محافظت از این قشر افزایش یابد.

به گفته وی، دختران و زنان در اردوگاه های پناهجویان در آلمان پیش از آنکه مورد آزار جنسی قرار بگیرند، باید بهتر حفاظت شوند و اتاق های خواب و تشناب های آنها نیز از مردان جدا شود.

بانو شوایسگ افزود که اکثر کمپ های مهاجران آلمان پر شده اند، زنان و مردان در یک اتاق یا سالون مشترک می خوابند و از سرویس بهداشتی مشترک استفاده می کنند.

با اینکه آمار معتبر و دقیقی در مورد اینکه چه میزان زنان به تنهایی و با اعضای فامیل شان به آلمان می آید، وجود ندارد؛ اما وزیر زنان آلمان معتقد است که تاکنون به نیازهای خاص زنان در اقامتگاه های اولیه پناهجویان توجه چندانی نشده است.

به باور وی، این زنان از جنگ، ترور و فشاری که بالای شان بوده فرار کرده اند؛ اما متاسفانه خیلی از آنان در مسیر راه نیز خشونت را تجربه کرده اند که این کار نباید در اردوگاه های آلمان نیز تکرار شود.

این در حالی است که در دو سال اخیر، شمار زیادی از شهروندان افغانستان که زنان نیز بخش عمده آن را تشکیل می دادند نیز یا از افغانستان از دیگر کشورها به سمت کشورهای اروپایی مهاجرت کرده و هم اکنون در اردوگاه های مهاجرین در کشورهای اروپایی حضور دارند.