تاکید بر شفافیت و رعایت اسناد تقنینی انتخاباتی در بازشماری آرا

۱۴ عقرب ۱۳۹۸

کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که شفافیت و رعایت اسناد تقنینی انتخاباتی باید اساس کار کمیسیون را شکل دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مولانا محمد عبدالله می گوید که در حال حاضر لازمه های زیادی برای واضح شدن آدرس 137630رای معلق و تعین سرنوشت 102012 رای استعمال شده ‌خارج‌ زمان انتخابات نیاز است.

وی در صفحه فیس بوکش نگاشته که «مشخص شدن محلات قابل بازشماری با تفکیک آرای سالم و بی اعتبار، ترتیب پلان های عمومی و فرعی بازشماری به سطح مرکز و ولایت و تایید آنها از جانب کمیسون؛ از جمله‌ لازمه های بازشماری می باشد که بدون آنها روند باز شماری مشکل زا میشود».

مولانا عبدالله همچنین حضور افرادی که در ساحات کاری شان تفاوت فاحش آرا وجود دارد را سوال برانگیز دانسته و می گوید که این افراد مطابق فیصله مورخ 7میزان 1398، باید به مراجع عدلی مربوطه معرفی شوند.

به عقیده این کمیشنر کمیسیون انتخابات، در موجودیت چنین اشخاص؛ مشروعیت بازشماری نیز زیر سوال میرود.

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات گفته است به تاریخ 23 عقرب، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را بعد از یک تاخیر تقریبا یک ماهه اعلام می کند.

آرای شفاف

انتخابات ریاست جمهوری

کمیسیون انتخابات

مولانا عبدالله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.