تاکید بر شفافیت امتحان کانکور

1913632وزارت تحصیلات عالی بر شفافیت کامل و مشخص امتحان کانکور در سراسر کشور تاکید می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی کشور در گفتگو با روسای دانشگاه های کشور اظهار داشته است که امتحان کانکور باید شفاف و بدون سهل انگاری انجام شود.

به گفته وی، وزارت تحصیلات عالی با رعایت اصل مکافات و مجازات، از کارکرد مثبت اشخاصی که در برگزاری امتحان کانکور خلاقیت داشته باشند تقدیر کرده و در برابر سهل انگاری در این پروسه مجازات در نظر گرفته است.

بانو مومند تصریح کرد که در آستانه برگزاری امتحان کانکور در کابل و شماری از ولایت ها و با درنظر گرفتن شفافیت و عدالت باید زمینه برای حضور شایسته ترینها در دانشگاه های کشور فراهم شود.

وزیر تحصیلات عالی همچنین تاکید کرد که امتحان کانکور باید در یک فضای مناسب، محیط گرم و بسته برگزار شود.

در عین حال، مقام های وزارت تحصیلات عالی از استادان دانشگاه های کشور خواست تا در فصل زمستان به طور منظم در دانشگه ها حاضر شوند و تحقیقات مصروف باشند.