تاکید بر خودکفایی و تامین نیازمندیهای ملت در «سام»

5 سپتامبر 2015

Ghani-SOM-04-September-2015نشست «ریکا شش» با تعهدات خوبی از سوی اعضای اشتراک کننده به پایان رسید و بعد از آن، امروز (شنبه) نشست مقام های کشورها و نهادهای کمک کننده به افغانستان تحت نام «سام» در ارگ ریاست جمهوری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هدف اصلی این نشست بحث در مورد تعهدات افغانستان و پیگیری تصامیم اتخاذ شده در دو کنفرانس گذشته توکیو و لندن عنوان شده است، کنفرانس هایی که بر روی مکانیزمی برای حسابدهی متقابل در مورد کمک‌هایی که به کشور می‌شود و همین طور عمل به تعهداتی که افغانستان در زمینه مبارزه با فساد و تامین حقوق‌بشر سپرده، بین حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده توافق شده بود.

در کنفرانس لندن که هشت ماه قبل برگزار شده بود به تعهدات مالی با افغانستان در کنفرانس توکیو، تاکید شده بود.

در کنفرانس سه سال قبل در توکیو که زیرعنوان “حسابدهی متقابل” برگزار شده بود نیز تعهد صورت گرفته بود که کمک شانزده میلیارد دالری تا سال ۲۰۱۵ با افغانستان ادامه یابد و تا سال ۲۰۱۷ میلادی ادامه خواهد داشت.

در بدل این همه تعهدات، از حکومت افغانستان خواسته شده بود تا علیه فساد مبارزه جدی شود و حکومت داری خوب، تامین حقوق زنان و اطفال و تلاش برای تامین صلح و ثبات، تامین شود.

نشست «سام» را رئیس جمهور اشرف غنی رسماً آغاز کرد.

بیشتر صحبت های رئیس جمهور در این نشست را تصویر کلی اقتصادی افغانستان بر اساس طرح خودکفایی تشکیل می داد و در کنار آن، در مورد پیشرفت های افغانستان پس از کنفرانس ۲۰۱۴ لندن نیز به اشتراک کننده گان توضیحات داده شد.

وی احیای زراعت و معادن را از جمله اولویت های نخست و مهم حکومت وحدت ملی دانسته و اظهار داشت که افزایش تولیدات داخلی وابسته به تمرکز بالای معادن و زراعت است.

غنی در حالی که حکومت وحدت ملی را جوان دانست، برنامه های ارائه شده حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن را یک کاغذ و سند ندانسته و بیان داشت که این برنامه ها، منشوری است که بر اساس آن، چگونگی طرح دولت برای احیای مجدد افغانستان انعکاس می یابد.

در عین حال، بالای نیروی بشری افغانستان از سوی رئیس جمهور صحبت شده و خاطرنشان ساخت که سرمایه گذاری لازم بالای منابع بشری افغانستان صورت می گیرد.

به باور غنی، حکومت وحدت ملی به دنبال شفاف سازی در برنامه ها بوده و در این راستا اقدامات اساسی نیز انجام داده است که می توان به تشکیل کمیسیون تدارکات اشاره کرد که تمام قراردادها را بررسی کرده و به دست اجرا می سپارد.

رئیس جمهور بازهم جایگاه اقتصادی افغانستان برای اتصال بین کشورها را مهم دانسته و اظهار داشت که نشست تازه می تواند نقش حیاتی افغانستان برای چهارراه اقتصادی و تجاری را زنده کند.

در این رابطه، غنی از سرمایه گذاران خارجی و کشورهای کمک کننده خواست تا کمک های خود در بخش های مختلف را افزایش دهند و برای بهتر و سهل تر شدن این راه، افغانستان باید در مشوره با بخش خصوصی، موانع موجود در راه شرکت های خصوصی داخلی و خارجی را از بین ببرد.

از سوی دیگر، رئیس جمهور تصریح کرد که افغانستان یکی از اعضای جامعه جهانی است و برای تقویت این عضویت، به دنبال رشد بیشتر اقتصادی بوده که با کمک کشورهای بین المللی دستیابی به این اصل، آسان می شود.

در عین حال، نیکولاس هیسم، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در این نشست می گوید :«نیاز است که زنده گی افغانها تغییر کند.»

به گفته وی، اجراآت و مقاومت نیروهای امنیتی افغانستان قابل تقدیر است؛ اما هنوزهم نگرانی یوناما از وضعیت افغانستان در جای خود باقی است که اثرات منفی آن بالای مردم عادی افغانستان بیشتر است.

هیسم از اشتراک کننده گان «سام» خواست تا گفتمان «ساختاری» انجام داده شود و نیاز است که مسایل عمده از دستاوردهای گذشته نیز از یاد برده نشده و یادآوری شود تا با توجه به نتیجه آن، اطمینان حاصل شود تا در زنده گی مردم تغییر وارد می کند.

وی از کار کمیسیون اصلاح انتخاباتی تمجید کرده و اظهار داشت که اصلاحات در افغانستان باید برای جمع آوری عواید برای مردم افغانستان صورت گیرد.

نماینده ویژه سازمان ملل تصریح کرد :«مسوولیت ما و همه اشتراک کننده گان است تا نیازمندی های مردم افغانستان رسیدگی شود و از همه می خواهم تا این اصل در گفتگوها مورد توجه قرار گیرد.»

از سوی دیگر، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان اظهار داشت که «افغانستان به سوی خودکفایی گام برداشته است.»

وی افزود که بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، اولویت های کاری حکومت مشخص شده و ۱۲ اولویت برای حکومت مشخص شده و برنامه های اصلاحی ۵ ساله نیز آماده شده است.

بر اساس اظهارات منبع، به اساس اصول متقابل، برنامه های حساب دهی شفاف ایجاد شده است.

حکیمی می گوید که تا جلسه بعدی وزرا تا سال آینده میلادی، فرصت های بزرگ انکشافی در راستای نیازمندیهای مردم بر اساس ۵ اصل از جمله مبارزه با فساد اداری، احیای ثبات مالی و صداقت در مصارف، اصلاح برنامه های انکشافی و انکشاف موثریت در کمکها، ارایه خواهد شد.

اما وی، عملی شدن برنامه های حکومت را به کمک و همکاری سکتور خصوصی و نهادهای مرتبط وابسته دانست و بیان داشت :«افغانستان می تواند کامیاب باشد و با مارکیت جهانی همراه شود.»

گفتنی است که نشست «سام» برای یک روز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده و قرار است در پایان این نشست، تعهدات مالی و غیر مالی کشورهای کمک کننده برای افغانستان نیز اعلام شود.

کنفرانس سام در حالی در کابل برگزار می شود که کنفرانس دو روزۀ همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان (ریکا) دیروز پایان یافت.

وزارت امور خارجه افغانستان نیز در پایان این نشست اظهار داشته بود که، ریکا پُر دستآورد بوده و افغانستان تلاش دارد تا بالای کمک های خارجی متکی نباشد و به سمت خودکفایی گام بردارد.

تصامیم ،

تعهدات،

توکیو ،

خودکفایی T

سام

نیازمندیهای ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed