تاکید بانک انکشاف آسیایی به حمایت دراز مدت از افغانستان

۱۹ سنبله ۱۳۹۲

بانک انکشاف آسیایی به حمایت دراز مدت اش از  افغانستان تاکید کرده و گفته است این نهاد به نسبت به تعهدات خویش در قبال افغانستان متعهد است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جوجی توکیشی” رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان در دیدار حامد کرزی رئیس جمهوری کشورمان درکابل در مورد پروژه های بانک انکشاف آسیایی از جمله انرژی، ترانسپورت و پروژه خط آهن که ترکمنستان، افغانستان و تاجکستان را با هم وصل می کند،  بحث و تبادل نظر کردند.

آقای جوجی توکیشی در این دیدار خواهان تامین بیشتر امنیت پروژه های که توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل می گردد، از سوی وزارت امور داخله افغانستان شد.

براساس گفته های مقامات ریاست جمهوری، توکیشی تاکید کرده که بانک انکشاف آسیایی به حمایت و کمک های دراز مدت خویش به افغانستان متعهد است.

همچنین در این دیدار رئیس جمهوری کشورمان با اشاره بر کمک و مساعدت بانک انکشاف آسیایی در طی سالهای اخیر به افغانستان گفت که مردم افغانستان مساعدت های بانک انکشاف آسیایی را درک می کنند و از آن قدردانی می نمایند.

آسیایی

ارگ

امنیت

بانک

تامین تمنیت

کرزی

کمک


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.