تاکید افغانستان و قزاقستان روی گسترش همکاری های منطقوی

۵ قوس ۱۳۹۵

رئیس جمهور افغانستان و وزیر امور خارجه قزاقستان ضمن دیدار در کابل روی گسترش همکاری های منطقوی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «یرلن ایدریسوف» وزیر امور خارجه قزاقستان در راس یک هیات به کابل سفر کرده است.

وزیر خارجه قزاقستان از دولت افغانستان بخاطر حمایت از عضویت غیر دایمی قزاقستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز امتنان نمود.

همچنان هر دو جانب روی موضوعات زیربنایی منطقه از جمله تمدید خطوط آهن، ترانزیت، رشد منابع بشری، استفاده موثر از فرصت های اقتصادی و همکاری های منطقوی در زمینه مبارزه با تروریزم صحبت کردند.

به همین ترتیب هر دو جانب تاکید نمودند که همکاری ها در عرصه های متذکره باید به گونه باشد که کشور های منطقه از طریق خط آهن به آسیای جنوبی اتصال یابند و با ایجاد و تقویت زیربناها انتقال برق نیز تسهیل شود.

در این دیدار رئیس جمهور غنی و وزیر خارجه قزاقستان بر استفاده موثر از فرصت های منطقوی بخاطر گسترش مناسبات اقتصادی و نقش محوری افغانستان در این راستا، تاکید کردند.

هیات قزاقستان ابراز داشت که قرار است آن کشور ریاست کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده گیرد و در این زمینه آمادۀ همکاری با افغانستان می باشد.

دیدار با غنی

قزاقستان

کابل

وزیر خارجه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.