اسد ۱۸, ۱۳۹۹

تاکید افغانستان و ایران بر تحکیم روابط دو جانبه

IRA AFمعینان وزارت امور خارجه افغانستان و ایران در سومین نشست مشورت های سیاسی دو جانبه، بر تحکیم و تقویت روابط منطقه ای تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه با تاخیر دو روزه، امروز (۱۶اسد) با نشر خبرنامه ای گفته است که حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، روز پنجشنبه به ایران سفر کرد.

در خبرنامه آمده است که این سفر به دعوت ابراهیم رحیم پور، معین وزارت امور خارجه ایران صورت گرفته و دو طرف در حاشیه سومین نشست مشورت های سیاسی افغانستان و ایران، بر تحکیم، تقویت و گسترش روابط دوجانبه تاکید کردند.

خبرنامه می افزاید که تقویت، استحکام و گسترش بیش از پیش روابط رسمی میان دو کشور در زمینه همکاری ها در بخش های امنیتی، منطقه ای، تجارت، ترانزیت، اقتصاد، روابط فرهنگی، موضوعات قونسلی و مهاجرین و گسترش روابط و همکاری های بین الوزارتی از جمله مواردی است که دو طرف بر آن تاکید کردند.

این در حالی است که نزدیک به ده روز پیش، والی های مرزی افغانستان و ایران در نشستی با حضور مقام های وزارت امور خارجه دو کشور، بر تحکیم روابط دوجانبه تاکید کرده بودند.