تاکید افغانستان روی مبارزه مشترک جهانی علیه گروه داعش

اتمر ترکیهمحمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملى جمهورى اسلامى افغانستان در سفر به ترکیه گفته است که مبارزه با گروه تروریستی داعش نیازمند سهمگیری مشترک جهانی و منطقه یی می باشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز پنجشنبه (۱۵ دلو) به ترکیه سفر کرد و ابتدا با “سیف الله هاشم اوغلو” سکرتر جنرال شوراى امنیت ملى ترکیه، در شهر انقره دیدار نمود.

در این پیرامون روابط دو کشور، مبارزه مشترک با تروریسم و دوام همکارى هاى نظامى کشور ترکیه در چوکات ناتو با نیروهاى امنیتى افغان بحث گردید.

مشاور امنیت ملى افغانستان گفت که کشورش از همکارى هاى همه جانبه مردم و دولت ترکیه قدردانى می کند و امیدوار است که این کمک ها در بخش هاى مختلف بر اساس تعهدات  آن کشور ادامه یابد.

مشاور امنیت ملى کشور افزود، افغانستان به تازگى عضویت ائتلاف جهانی مبارزه با گروه تروریستی داعش را بدست آورده است و داعش را تهدید جدى برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان میداند.

وی گفت، ما به عنوان یک کشور قربانى تروریسم، تهدید داعش را به درستى درک کرده می توانیم، شوراى امنیت ملى یک سال قبل استراتیژى مبارزه با داعش را تصویب کرد و نیروهاى امنیتى افغانستان در مناطق مختلف کشور، افراد داعش تا سطح رهبرى این گروه را از بین بُرده و این مبارزه با قوت ادامه دارد.

مشاور امنیت ملى افغانستان أضافه نمود که کشورش بر اجماع منطقوى و بین المللى براى مبارزه با داعش تاکید می کند و اتحاد جدیداً به وجود آمده بر علیه داعش مؤثر ثابت خواهد شد.

مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان گفت که کشورش همواره بر تلاشهای و مساعی مشترک جهت مبارزه با گروهای تروریستی در منطقه و جهان تاکید داشته و اجماع منطقه و جهانی درین عرصه را مهم میداند.

همچنین ” سیف الله هاشم اوغلو” مشاور امنیت ملى ترکیه ضمن استقبال از سفرش اتمر به ترکیه از تداوم همکارى هاى ترکیه در بخش هاى اقتصادى، تعلیمى و امنیتى افغانستان اطمینان داد.

مشاور امنیت ملى ترکیه از پالیسى حکومت افغانستان براى مبارزه با داعش و سایر گروه هاى تروریستى حمایت کرده و در همین حال از دیدگاه دولت افغانستان برای مبارزه مشترک با داعش و سایر گروهای تروریستی منطقه یی و جهانی نیزاستقبال نمودند.

سیف الله هاشم مشاور امنیت ملى ترکیه دعوت مشاور امنیت ملى کشور را براى بازدید از افغانستان را پذیرفت و وعده داد که در آینده نزدیک به افغانستان سفر خواهد کرد.

همچنین در این دیدار دو طرف در مورد تامین هماهنگی و گسترش روابط میان شوراهای امنیت ملی دو کشور نیز توافق گردید.

مذاکرات رسمى سفر مشاور امنیت ملى افغانستان به ترکیه، روز پنج شنبه آغاز شده و امروز جمعه ادامه دارد.

قرار است که مشاور امنیت ملی افغانستان امروز با وزیر دفاع، وزیر امور داخله، وزیر امور خارجه و رئیس عمومی استخبارات جمهوری ترکیه دیدارهای جداگانه داشته باشد.