تاجیکستان یک قطعه ویژه استخباراتی در مرز خود ایجاد میکند

۱۰ دلو ۱۳۹۴

­­­­109887حکومت تاجیکستان در نظر دارد که یک قطعه ویژه استخباراتی را در سرحدات با افغانستان ایجاد نماید و این قطعه مسئولیت حفاظت سرحد تاجکستان با افغانستان بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانهْ در حال حاضر دوشنبه اوضاع در ولایات شمالی افغانستان را متشنج توصیف میکند.

مقامات تاجیکستان ایجاد قطعه ویژه را بنابر اوضاع پیچیده در سرحدات جنوبی کشور با افغانستان توضیح داده و گفته اند در سه ولایت همجوار با تاجیکستان در افغانستان نبردها جریان دارند.

به گفته آنان نیروهای حکومتی افغانستان علیه طالبان عملیات محاربوی انجام میدهندْ در چنین شرایط خطر نفوذ افراد مسلح به ساحل تاجکی دریای پنج که دو کشور را از هم جدا میکند، وجود دارد.

رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای سرحدی و معاون کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان گفته است که چنین وضع تقویت رژیم حفاظتی سرحد را مطالبه میکند و حالا همه چیز تحت کنترل قرار دارد و هیچگونه تغییرات شدید در سرحد وجود ندارد.

فرمانده نیروهای سرحدی تاجیکستان در باره جزئیات ایجاد قطعه استخباراتی معلومات نداده اما گفته است که حفاظت بالای سرحدات افزایش یافته و ترکیب پرسونل قوای سرحدی تاجکستان تقویت شده است.

به گفته این فرمانده به هر نیروهای نظامی در سرحدات مبلغ ۲۵۰ دالر پرداخته می شود که در شرایط تاجیکستان معاش خوب شمرده می شود.

جنرال رجب علی رحمان علی افزود: ما در نیروهای سرحدی اصلاحات انجام میدهیم. شرایط خدمت را بر اساس قرداد تشدید می کنیمْ قطعات نو ایجاد می نمائیم، تا سرحد دولتی بصورت موثر حافظت گردد.

سرحد تاجیکستان — افغانستان یکی از متشنج ترین بخش های سرحد است که در سال ۲۰۱۵ در اینجا ۳۰ مورد نبرد با متخلفین سرحد ثبت شده اند و بیش از یک تن مواد مخدر و بیش از ۵۰۰ میل سلاح و مهمات آن مصادره شده اند.

گفتنی است که طول سرحد تاجکستان — افغانستان را ۱۳۴۴ کیلومتر تشکیل میدهد.

اجیاد

تاجکستان

سرحد

نظامی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed