بی سرنوشتی کودکان مهاجر افغان در کشورهای اروپایی

اوضاع وخیم 4خبرگزاری اسوشتیدپرس در تازه ترین مورد گزارش ویژه ای را در باره پناهجویان افغانستان در کشور های اروپایی منتشر کرده که بر اساس آنان کودکان افغان بدون همراه بیشترین پناهجویان را در کشورهای اروپایی تشکیل می دهند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس این گزارش اکثر از کودکان افغان که در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند بدون همراه هستند.

اسوشتیدپرس نوشت که ده‌ها هزار کودک و نوجوان افغان، بدون کدام همراه بزرگسال، سال گذشته با پذیرفتن هزاران مشقت و سفر پرخطر، خود را به اروپا رساندند. تنها ۲۰ هزار پناهجوی افغان در جریان چند هفته در خزان گذشته، وارد سویدن شدند که شمار زیاد آنان کودکان و نوجوانان بودند. اما در همه کشورهای اروپایی، شمار کودکان بدون همراه افغان، بیشتر از پناهجویان هر کشور دیگر بوده است.

اندرس ریدن، کارشناس مسایل افغانستان در ادارۀ مهاجرت سویدن به اسوشیتدپرس گفته است که از زمان طولانی در این بخش کار می کند، اما هیچگاهی وضعیتی نظیر سال گذشته را ندیده است.

کودکان بدون همراه به بحران موجود مهاجرت در اروپا چهرۀ جدیدی بخشیده است، زیرا کشورهای اروپایی در زمینۀ فراهم آوری خدمات اجتماعی به آنان اولویت می دهند. اما اکنون شمار زیاد کشورهای اروپایی به شمول ناروی و سویدن قوانین مهاجرتی خود را سختگیرانه ساخته و حتا در صورت ضرورت، آزمایش تعیین سن را نیز انجام می دهند.

دو سوم ۵۳۰۰ کودک پناهجوی بدون همراه که در ۲۰۱۵ وارد ناروی شده اند، افغان اند. خبرنگار اسوشیتد پرس که به سختی وارد یکی از پناهگاه های ویژۀ این کودکان شده بود از مشقتی حکایت می کند که این کودکان در سفر اروپا آن را تحمل کرده اند.

عبدالکبیر نوجوان ۱۵ سالۀ افغان گفته است که قاچاقبران آدم‌های بد و خطرناک است “زمانیکه تشنه شوید، می گویند آب نداریم، تیزتر برو، زمانیکه کسی بیمار شود، آنان منتظر نمی مانند و بیمار را در نیمه راه رها می کنند.

ان رورسن یکی از پنج نرس موظف در مرکز صحی کمپ آلتا گفته است که اکثر کودکان پناهجوی موجود در این کمپ به تکالیف روانی چون تشویش، اضطراب، مشکلات خواب و افسرده‌گی دچار شده اند و به گفتۀ وی شماری از این کودکان از فرط فشار روانی حتا اقدام به خود کشی کرده اند.

سویدن، مقصد اکثر کودکان پناهجوی بدون همراه، تقریباً هر هفته شاهد برخورد، درگیری، ویرانکاری و حتا تجاوز جنسی است که نوجوانان تازه وارد عامل آن خوانده می شوند.

تحلیلگران وضعیت نابسامان امنیتی و اقتصادی را در افغانستان، دلیل عمدۀ افزایش شمار کودکان پناهجوی افغان به کشورهای اروپایی می دانند.