بی اعتمادی مردم نسبت به فیصله های نشست قطر

۲۲ سرطان ۱۳۹۸

بخش عمده ای از مردم، جوانان و دانش آموختگان کشور نسبت به فیصله های انجام شده در نشست بین الافغانی قطر بی اعتماد بوده و خوش بین نیستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست بین الافغانی قطر هفته گذشته بعد از دو روز با صدور قطعنامه هشت ماده ای به پایان رسید.

در همین رابطه نظرسنجی ای از سوی خاورمیانه برای مدت شش روز راه اندازی شد که نزدیک به 2000 نفر در آن اشتراک کرده و به گزینه های «بلی» و «نخیر» در قبال سوال «آیا به فیصله های نشست بین الافغانی قطر خوش بین هستید؟» پاسخ دادند.

در این نظرسنجی، 70درصد اشتراک کننده گان به گزینه «نخیر» پاسخ مثبت داده و 30درصد نیز خوش بینی شان نسبت به نشست قطر را ابراز کردند.

شماری از کاربران و تعقیب کننده گان خبرگزاری خاورمیانه نیز نظرات خود را در رابطه به این سوال شریک ساختند.

فرهاد مهمند گفته است :«درست كه چند جسم افغانی رفت؛ اما این را باید افغانی نه گفت چون طراح آن خارجی است و از قبلاً طراح و دیزاین شده چون كه نظر سنجی مكمل افغانها گرفته نشده و شاید كه بخیر مردم نه باشد.»

یکی دیگر از کاربران به نام سید شیرالله سادات نیز چنین واکنش نشان داده است «جلسات متعدد روی یک موضوع در شهرهای مختلف چه معنی دارد؟ به هر اندازه تعداد جلسات بیشتر میشود معنی واقعی رسیدن به صلح کمتر میشود».

داود مبارز می گوید «اگر آمریکا بخواهد در افغانستان صلح آمدنی است اگر نخواهد، جرگه و پرگه فایده ندارد، به جز مصارفات اضافی است».

این در حالی است که هیچ شخصی به نماینده گی از دولت در نشست بین الافغانی قطر اشتراک نکرد و عباس ستانکزی رئیس هیئت طالبان در این نشست نیز به صراحت اعلام کرد که نشست قطر تنها یک کنفرانس بوده و فیصله های آن جنبه عملی نخواهد داشت.

افغانستان

خوش بین

صلح

نشست قطر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.