بی احترامی و بی اعتمادی مقامات به نیروهای امنیتی

۱۳ دلو ۱۳۹۸

حضور مقام ها و رهبران حکومت برای بررسی ارگان های مربوط یک امر طبیعی در حکومتداری است و یکی از وظایف عمده مسوولان است.

این روند در افغانستان نیز به صورت معمول وجود دارد و رهبران حکومت و مقام های عالی رتبه برای رسیدگی به وضعیت ارگان ها، از آنها دیدن می کنند.

اما برخلاف انتظار و شاید برخلاف اصول، در برخی موارد برای مقام های عالی رتبه و در تمام موارد برای رئیس جمهور دیدار و بررسی از ارگان ها با مواردی همراه است که نوعی «بی اعتمادی» و در مواردی هم «بی احترامی» را در پی دارد.

تیم مورد نظر امنیتی رئیس جمهور برای تمام بازدیدهای وی از هر مکانی (ملکی و نظامی) از یک روز پیش با استفاده از «سگ» و وسایل پیشرفته مکان مورد نظر را بررسی می کند.

شاید به دلیل مشکلات امنیتی این امر برای رئیس جمهور یک مستثنی باشد؛ هرچند که با انتقادهایی همراه است؛ اما در تازه ترین مورد، منابعی از قول اردوی 209 شاهین می گویند که پیش از حضور حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، ساحه قول اردو و پرسونل آن توسط «سگ» تلاشی شده اند.

این منابع گفته اند که اقدام اینگونه به معنی بی اعتباری و بی اعتمادی به نیروهای امنیتی ای است که در خط اول جنگ حضور دارند.

در همین رابطه، حبیب الرحمان پدرام، نماینده مردم هرات در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که «متاسفانه بی اعتمادی در بین ارگان های مختلف افغانستان بیداد می کند و محدود به این رویداد هم نمی شود.»

به باور وی، رئیس جمهور اگر بخواهد به ارگان ملکی و نظامی برود و دیدار کند، قبل از آن تیم کلان تخنیکی می روند و همه محل را تلاشی می کنند و تمام نظامیان بدون استثنا خلع سلاح می شوند.

پدرام معتقد است که این روند «بی اعتمادی» بین مقام های افغانستان را می رساند.

همچنین محمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ به خاورمیانه گفت: «به دلیل کسالتی که داشتم مشاور امنیت ملی را نتوانستم در دیدار از قول اردوی 209 شاهین همراهی کنم.»

وی اظهار داشت؛ باور به این است که چون حضور نداشته نمی تواند ابراز نظر مسوولانه داشته باشد و دیدگاهش را شریک کرده نمی تواند؛ اما «اگر این رویکرد اتفاق افتاده باشد، اگر شده باشد، تائید نمی کنم و نمی توانم بگویم که کار نیک شده است.»

در عین حال، حنیف رضایی، آمر مطبوعات و سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت «این گپا دروغ است، هرکس که گفته توطئه کرده است.»

اما در پاسخ به این خبرگزاری خاورمیانه تصاویر مربوط به تلاشی با «سگ» را در اختیار دارد تصریح کرد که «عکس که داری نشر کن.»

در هر صورت، حضور مقام ها برای بررسی مشکلات سربازان نیروهای امنیتی به شمول اردو و پولیس از وظایف عمده آنها است؛ اما نباید به سربازی که در خط اول نبرد حضور دارد، بی احترامی شود، همانطور که شماری از آنها می گویند تلاشی با «سگ» نوعی بی اعتمادی و بی احترامی است.

به گفته آنها، در خط نبرد می رزمند و انتظار دارند برخورد مناسب همراهشان صورت گیرد.

 

بی احترامی

تلاشی

سگ

قول اردوی 209 شاهین

نیروهای امنیتی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.